Ngày đăng bài: 26/07/2022 11:43
Lượt xem: 14603
Kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của các Thầy Cô Trung tâm Thư viện

 

 Trung tâm Thư viện luôn có tinh thần học hỏi, mang tâm thế tự bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày một phát triển hơn và phục vụ Bạn đọc được tốt nhất.

Ngày 22 tháng 07 năm 2022, Trung tâm Thư viện đã tổ chức tự Kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các Thầy Cô. Qua đây các Thầy Cô đã đánh giá được năng lực của bản thân, từ đó tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ  và góp phần phát triển Trung tâm hơn nữa.

 

Bình luận