Ngày đăng bài: 03/11/2022 11:41
Lượt xem: 11157
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2022
Trung tâm Thư viện xin trân trọng gửi tới toàn thể Bạn đọc: Thông báo sách mới tháng 10 năm 2022.
Trân trọng! 
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2022

STT

Lĩnh vực khoa học

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Địa điểm phục vụ

1

Công nghệ thông tin

Distributed computing with Python

Francesco Pierfederici

Packt Publishing

2016

LN

2

Công nghệ thực phẩm

Giáo trình kỹ thuật bao bì thực phẩm

Đống Thị Anh Đào

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2020

LN, NĐ

3

Công nghệ thực phẩm

Giáo trình phụ gia thực phẩm

Nguyễn Phú Đức,
Lê Thị Hồng Ánh

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2017

LN, NĐ

4

Du lịch và khách sạn

Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Nguyễn Minh Tuệ,...[và những người khác]

Giáo dục Việt Nam

2021

MK, NĐ

5

Du lịch và khách sạn

Quản trị dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp

 Stephen B. Shiring;
 Dịch: Lê Thu Ngân

Bách khoa Hà Nội

2018

MK, NĐ

6

Du lịch và khách sạn

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

  Bùi Thị Hải Yến

Giáo dục

2021

MK, NĐ

7

Du lịch và khách sạn

Văn hóa du lịch

Nguyễn Phạm Hùng

Đại học Quốc gia Hà Nội

2022

MK, NĐ

8

Khoa học tổng quát

Thiên nga đen

 Nassim Nicholas Taleb; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung; Hiệu đính: Huyền Anh Tú

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

9

Khoa học trái đất

Một số phương pháp mới xử lý, phân tích tài liệu từ và trọng lực phục vụ nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất

Phạm Thành Luân,...[và những người khác]

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

LN, NĐ

10

Khoa học tự nhiên

Bài tập Toán học cao cấp.  Tập ba,  Chuỗi và Phương trình vi phân

Nguyễn Đình Trí,...[và những người khác]

Giáo dục

2017

MK, LN, NĐ

11

Khoa học tự nhiên

Bài tập Toán học cao cấp.  Tập hai,  Giải tích

Nguyễn Đình Trí,...[và những người khác]

Giáo dục

2019

MK, LN, NĐ

12

Khoa học tự nhiên

Cơ sở hóa học lập thể

 Đặng Như Tại

Giáo dục Việt Nam

2015

LN, NĐ

13

Khoa học tự nhiên

Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học

 Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách

Giáo dục Việt Nam

2022

LN, NĐ

14

Khoa học tự nhiên

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn, Trần Thị Tửu

Giáo dục Việt Nam

2017

LN, NĐ

15

Khoa học tự nhiên

Hóa học phân tích :  Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch

Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp

Đại học Sư phạm

2022

LN, NĐ

16

Khoa học tự nhiên

Toán học cao cấp.  Tập ba,  Chuỗi và phương trình vi phân

Nguyễn Đình Trí,...[và những người khác]

Giáo dục

2022

MK, LN, NĐ

17

Khoa học tự nhiên

Toán học cao cấp.  Tập hai,  Giải tích

Nguyễn Đình Trí,...[và những người khác]

Giáo dục

2019

MK, LN, NĐ

18

Khoa học tự nhiên

Toán học cao cấp.  Tập một,  Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí,...[và những người khác]

Giáo dục

2019

MK, LN, NĐ

19

Khoa học tự nhiên

Introduction to bayesian statistics

William M. Bolstad,
James M. Curran

Wiley

2017

LN

20

Khoa học tự nhiên

Introduction to probability models

Sheldon M. Ross

Elsevier

2019

LN

21

Khoa học tự nhiên

Lý thuyết Ramsey

Lê Anh Vinh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

LN

22

Khoa học ứng dụng

Bí mật chuyên gia

 Russell Brunson;
Dịch: Nguyễn Phúc Quang Ngọc

Thế giới

2021

MK, LN, NĐ

23

Khoa học ứng dụng

Hiểu hết về cơ thể

Dịch: Phạm Hằng Nguyên

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

24

Khoa học ứng dụng

Khoa học và công nghệ Việt Nam :  Những vấn đề lý luận và thực tiễn nhìn từ góc độ đánh giá khoa học

Trần Hậu Ngọc,...[và những người khác]

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

LN, NĐ

25

Khoa học xã hội

Giáo trình Tâm lí học giáo dục

Nguyễn Đức Sơn,...[và những người khác]

Đại học sư phạm

2021

MK, LN, NĐ

26

Khoa học xã hội

Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

 Maye Musk; Dịch: Minh Nhật

Lao Động

2021

MK, LN, NĐ

27

Kinh doanh thương mại

Logistics và xuất khẩu nông sản ở Việt Nam

Trịnh Thị Thanh Thủy;
Đặng Thanh Phương

Công Thương

2021

LN

28

Kinh doanh thương mại

Thương mại điện tử Việt Nam trong tiến trình thực thi các hiệp định thương mại tự do

Bùi Huy Hoàng, Lê Thị Hà,
Đinh Sỹ Minh Lăng

Công Thương

2021

LN

29

Kinh tế học

Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế

 Hoàng Khắc Lịch

Đại học Quốc gia Hà Nội

2021

LN, NĐ

30

Kinh tế học

Gã nghiện giày

Philip Hampson Knight;
Dịch: Trần Lê

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

31

Kinh tế học

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Nguyễn Công Nhự

Đại học Kinh tế Quốc dân

2020

MK, LN, NĐ

32

Kinh tế học

Hành trình tri thức thời kinh tế số

Bùi Quang Tuyến

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

MK, LN, NĐ

33

Kinh tế học

Vietnam's services sector up to 2020 :  Toward quality, effectiveness, and modernity

 Nguyen Hong Son

Vietnam National University Press

2017

LN

34

Lịch sử

Lịch sử Việt Nam.  Tập IV,  Từ 1945 đến 2005

 Lê Mậu Hãn, Nguyễn Đình Lê,Trương Thị Tiến

Đại học Quốc gia Hà Nội

2015

LN, NĐ

35

Lịch sử

Putin - Logic của quyền lực

Hubert Seipel

Tổng hợp
TP. Hồ Chí Minh

2022

MK, LN, NĐ

36

Luật pháp

Luật phòng, chống tham nhũng :  Hiện hành

 

Chính trị Quốc gia sự thật

2020

MK, LN, NĐ

37

Luật pháp

Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

Chính trị Quốc gia sự thật

2017

LN, NĐ

38

Lý luận chính trị

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị Quốc gia sự thật

2021

MK, LN, NĐ

39

Lý luận chính trị

Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam :  1930 - 2000

Lê Bằng

Quân đội nhân dân

2021

LN, NĐ

40

Lý luận chính trị

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Bộ Giáo dục và đào tạo

Chính trị Quốc gia sự thật

2021

MK, LN, NĐ

41

Lý luận chính trị

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

  Bộ Giáo dục và đào tạo

Chính trị Quốc gia sự thật

2021

MK, LN, NĐ

42

Lý luận chính trị

Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Bộ Giáo dục và đào tạo

Chính trị Quốc gia sự thật

2021

MK, LN, NĐ

43

Lý luận chính trị

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và đào tạo

Chính trị Quốc gia sự thật

2021

MK, LN, NĐ

44

Lý luận chính trị

Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam :  1945 - 2000

Lê Hai,...[và những người khác]

Quân đội nhân dân

2021

LN, NĐ

45

Lý luận chính trị

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây đắp lí tưởng cách mạng

Lê Đức Hoàng

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

MK, LN, NĐ

46

Ngoại ngữ

Essential Phonetics for IELTS

Hu Min, John A Gordon

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2020

MK, LN, NĐ

47

Ngoại ngữ

Giáo trình Hán ngữ 1.  Tập I,  Quyển thượng

Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh; Dịch: Trần Thị Thanh Liêm,...[và những người khác]

Đại học Quốc gia
Hà Nội

2022

LN, NĐ

48

Ngoại ngữ

Giáo trình Hán ngữ Boya :  Sơ cấp tập 1

 Lý Hiểu Kỳ, Nhậm Tuyết Mai,
 Từ Tinh Ngưng

Hồng Đức

2022

LN, NĐ

49

Ngoại ngữ

Giáo trình Hán ngữ.  Tập I,  Quyển hạ 2

Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh; Dịch: Trần Thị Thanh Liêm,...[và những người khác]

Đại học Quốc gia
Hà Nội

2022

LN, NĐ

50

Ngoại ngữ

Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại :  Sơ - Trung cấp

Tô Cẩm Duy

Hồng Đức

2020

LN, NĐ

51

Ngoại ngữ

Học nhanh nhớ lâu ngữ pháp tiếng Trung thông dụng

Gia Hân

Hồng Đức

2022

LN, NĐ

52

Ngoại ngữ

Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Nguyễn Quốc Hùng

Thanh niên

2021

MK, LN, NĐ

53

Ngoại ngữ

Kỹ năng phiên dịch

Komatsu Tatsuya;
Dịch: Trần Thị Mỹ

Thanh Niên

2021

MK, LN, NĐ

54

Ngoại ngữ

Listening for ielts

 Fiona Aish, Jo Tomlinson

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2022

MK, LN, NĐ

55

Ngoại ngữ

Luyện nghe Tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu

Mao Duyệt, Lương Phi,
Trương Mỹ Hà

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2020

LN, NĐ

56

Ngoại ngữ

Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

Tô Minh Thanh

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2020

MK, LN, NĐ

57

Ngoại ngữ

Tập viết chữ Hán :  Theo giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp 1

Đinh Bích Thảo,
Nguyễn Thị Thanh Lan

Hồng Đức

2020

LN, NĐ

58

Ngoại ngữ

Tập viết chữ Hán :  Theo giáo trình Hán ngữ phiên bản mới

 Chu Hồng Hạnh

Hồng Đức

2022

LN, NĐ

59

Ngoại ngữ

Thực hành phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh

 Nguyễn Thành Yến

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2016

MK, LN, NĐ

60

Ngoại ngữ

Tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu

Thu Trang

Hồng Đức

2022

LN, NĐ

61

Ngôn ngữ

Từ điển - Người thầy dạy tiếng: Từ điển học và giáo dục học

Michaela Heinz; Người dịch: Hoàng Thị Nhung, Trương Thị Thu Hà

Đại học Quốc Gia

2021

MK, LN, NĐ

62

Ngôn ngữ học

Dẫn luận ngôn ngữ học

Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Tuyết

Giáo dục Việt Nam

2021

MK, LN, NĐ

63

Ngôn ngữ học

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ  

Lê Quang Thiêm

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2019

MK, LN, NĐ

64

Quản trị kinh doanh

15 bước xây dựng thương hiệu cá nhân triệu follower

 Vũ Diệu Thúy

Thanh niên

2021

MK, LN, NĐ

65

Quản trị kinh doanh

Ai "chống lưng" cho bạn

 Evan Baehr, Evan Loomis;
Dịch: Lê Thiện Trí

Thế giới

2018

MK, LN, NĐ

66

Quản trị kinh doanh

Bán hàng thắng lợi

Richard Denny;
Dịch: Trần Cung

Dân trí

2018

MK, LN, NĐ

67

Quản trị kinh doanh

Bí mật Dotcom

 Russell Brunson;
Dịch: Nguyễn Phúc Quang Ngọc

Thế giới

2021

MK, LN, NĐ

68

Quản trị kinh doanh

Bí mật traffic

 Russell Brunson;
Dịch: Nguyễn Phúc Quang Ngọc

Thế giới

2021

MK, LN, NĐ

69

Quản trị kinh doanh

Cách Netflix xây dựng con người

 Patty McCord;
Dịch: Nguyễn Tấn Nghĩa

Trẻ

2020

MK, LN, NĐ

70

Quản trị kinh doanh

Chào hàng chuyên nghiệp để bán hàng thành công

 Lưu Chí Văn; Dịch: Thu Trần

Thanh niên

2022

MK, LN, NĐ

71

Quản trị kinh doanh

Đừng bao giờ đi ăn một mình

Keith Ferrazzi, Tahl Raz;
Dịch: Trần Thị Ngân Tuyến

Trẻ

2021

MK, LN, NĐ

72

Quản trị kinh doanh

Giải pháp cho đổi mới & sáng tạo

Clayton M. Christensen,
Michael E. Raynor;
Dịch: Hoàng Ngọc Bích

Thế giới

2018

MK, LN, NĐ

73

Quản trị kinh doanh

Giữ vững thương hiệu

Joeri Van Den Bergh, Mattias Behrer; Dịch: Trần Cung

Dân Trí

2018

MK, LN, NĐ

74

Quản trị kinh doanh

Hiểu hết về kinh doanh

Julian Sims,...[và những người khác]; Dịch: Tân Thành

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

75

Quản trị kinh doanh

MBA căn bản :  Quản lý rủi ro và hiệu suất công việc

 Eric Verzuh;
Dịch: Nguyễn Ngọc Hoa

Dân trí

2020

MK, LN, NĐ

76

Quản trị kinh doanh

MBA căn bản :  Xây dựng và quản lý nhân sự hiệu quả

 Eric Verzuh;
Dịch: Nguyễn Ngọc Hoa

Dân trí

2020

MK, LN, NĐ

77

Quản trị kinh doanh

Những đòn tâm lý trong bán hàng

Brian Tracy; Dịch: Huyền Trang

Lao động

2021

MK, LN, NĐ

78

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu trực tuyến

Charlie Pownall;
Dịch: Lê Uyên Thảo

Thế giới

2016

MK, LN, NĐ

79

Quản trị kinh doanh

Tạo lập Mô hình kinh doanh

Alexander Osterwalder,
Yves Pigneur;
Dịch: Lưu Thị Thanh Huyền

Công Thương

2022

MK, LN, NĐ

80

Quản trị kinh doanh

Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z

Philip Kotler;
Dịch: Lê Hoàng Anh

Trẻ

2021

MK, LN, NĐ

81

Quản trị kinh doanh

Thuật lãnh đạo

Brian Tracy; Dịch: Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh

Thế giới

2018

MK, LN, NĐ

82

Quản trị kinh doanh

Tiếp thị 4.0 :  Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan

Trẻ

2021

MK, LN, NĐ

83

Quản trị kinh doanh

Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo :  Cách tiếp cận từ thung lũng Silicon

Muhammad Mashhood Alam; Dịch: Nguyễn Thị Kim Oanh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2021

MK, LN, NĐ

84

Tài chính ngân hàng

Đầu tư chứng khoán theo chỉ số

John C. bogle; Dịch: Mai

Công thương

2022

MK, LN, NĐ

85

Tài chính ngân hàng

Hiểu hết về tiền

Julian Sims,...[và những người khác]; Dịch: Bùi Thị Quỳnh Chi

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

86

Tài chính ngân hàng

Nhà đầu tư thông minh

Benjamin Graham;
Dịch: Lê Quốc Phương

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

87

Tài chính ngân hàng

Những thách thức toàn cầu và vấn đề an ninh tài chính của Việt Nam

  Nguyễn Cẩm Nhung

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

LN, NĐ

88

Tài chính ngân hàng

Professional English in Use :  Finance

Ian Mackenzie

Cambridge

2016

LN

89

Văn học

Bàn có năm chỗ ngồi

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

90

Văn học

Cô gái đến từ hôm qua

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

91

Văn học

Còn chút gì để nhớ

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

92

Văn học

Hạ đỏ 

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

93

Văn học

Lá nằm trong lá

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

94

Văn học

Mắt biếc

Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2020

MK, LN, NĐ

95

Văn học

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

 Nguyễn Nhật Ánh

Trẻ

2022

MK, LN, NĐ

96

Văn học

Những vấn đề về lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam thể kỷ XX

  Phong Lê

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

LN, NĐ

97

Văn học

Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải

Cao Minh; Dịch: Thu Hương

Thế giới

2022

MK, LN, NĐ

98

Văn học và tu từ học

Kỹ năng viết khóa luận và luận văn ở Đại học

 Kathleen McMillan, Jonathan Weyers; Dịch: Lê Huy Lâm

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

MK, LN, NĐ

                                                                                                                                           TRUNG TÂM THƯ VIỆN
 
Bình luận