Ngày đăng bài: 06/01/2023 15:51
Lượt xem: 9774
Trung tâm Thư viện đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học đến khảo sát, thăm quan và làm việc

 

       Thực hiện kế hoạch khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp từ ngày 02 - 08/01/2023. Trong chương trình làm việc của đoàn đánh giá ngoài về các mặt công tác của Nhà trường, Trung tâm Thư viện vinh dự được đón tiếp Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài vào ngày 03/01/2023. Quá trình khảo sát, thăm quan Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương và có những chia sẻ, nhận xét tích cực về những nỗ lực xây dựng, phát triển thư viện trong thời gian vừa qua. Trung tâm Thư viện xin được tiếp thu những gợi ý, khuyến nghị của đoàn để có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế và có kế hoạch, chương trình hành động nhằm tiếp tục cải tiến, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

          Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động khảo sát, thăm quan của đoàn đánh giá ngoài tại Trung tâm Thư viện:

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

Bình luận