Ngày đăng bài: 18/10/2023 09:16
Lượt xem: 249
Làm việc nhóm: Từ A đến Z - Phan Văn Hồng Thắng
"Bạn có thể làm những việc tôi không thể. Tôi cũng có thể làm những việc bạn không thể. Cùng với nhau, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời" _ Trích trong cuốn sách "Làm việc nhóm: Từ A đến Z" của Phan Văn Hồng Thắng.
Bạn không biết cách làm việc nhóm hoặc làm việc nhóm mà chưa hiệu quả
Cuốn sách "Làm việc nhóm: Từ A đến Z" sẽ giúp bạn rèn luyện đầy đủ các kỹ năng và nguyên tắc làm việc nhóm. Làm việc nhóm, từ A đến Z của Phan Văn Hồng Thắng sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quát về các loại hình, nguyên tắc, bước phát triển trong làm việc nhóm cùng với các phương thức rèn luyện. Qua đó, từ góc độ mỗi cá nhân, bạn sẽ biết làm thế nào để phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc lẫn phối hợp với mọi người cho hiệu quả; từ góc độ người đứng đầu nhóm, bạn sẽ biết cách phân chia công việc hợp lý, truyền động lực cũng như những vướng mắc trong nội bộ… 
Nhanh đến Trung tâm Thư viện Uneti để tìm đọc cuốn sách thôi nào! Let's go! Let's go!
Bình luận