Ngày đăng bài: 10/11/2023 16:56
Lượt xem: 9366
Thông báo toàn văn các đề án tốt nghiệp đối với học viên đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán đợt 2 năm 2023

 

Bạn đọc quan tâm về toàn văn các Đề án tốt nghiệp đối với học viên đào tạo trình độ thạc sĩ kế toán đợt 2 năm 2023 vui lòng truy cập vào các đường link dưới đây và đăng nhập tài khoản để đọc toàn văn  (User: thuvien02; Pass: 1234567).

1. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce / Nguyễn Thị Kiều Trang (xem chi tiết tại đây)

2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai / Hoàng Thị Quyên (xem chi tiết tại đây)

3. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Đặng Thị Thu Hường (xem chi tiết tại đây)

4. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An / Phạm Hải Anh (xem chi tiết tại đây)

5. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai / Nguyễn Quỳnh Anh (xem chi tiết tại đây)

                                                                                                                                    TRUNG TÂM THƯ VIỆN

 

Bình luận