Dòng Nội dung
1
Tài liệu học tập Hệ thống điều khiển khí nén thủy lực / Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Sang
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
140 tr. ; 27 cm
Nguyễn, Văn Mùi
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Tài liệu học tập Lý thuyết ô tô / Nguyễn Ngọc Sang; Phạm Văn Liệu
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
XI,166 tr ; 27 cm.
Nguyễn, Ngọc Sang
Lực mômen tác dụng lên ô tô trong quá trình chuyển động, động lực học tổng quát của ô tô, tính toán sức kéo của ô tô, tính kinh tế nhiên liệu của ô tô, tính ổn định của ô tô, tính năng hướng dẫn của ô tô, sự phanh ô tô, dao động ô tô, tính năng cơ động của ô tô
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Tài liệu học tập Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô / Phạm Văn Liệu; Nguyễn Ngọc Sang
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
III,280 tr ; 27 cm.
Phạm, Văn Liệu
Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ĐHKT KTCN, kiến thức tổng quát về ô tô, kỹ thuật tìm kiếm thông tin về ô tô, cấu tạo tổng quát về ô tô, một số công nghệ mới áp dụng trên ô tô, giao tiếp trong kỹ thuật, đạo đức trong nghề nghệp, công việc sau khi tốt nghiệp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu học tập Truyền động thủy lực và khí nén / Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Sang
[k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
148 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Văn Mùi
Hệ thống truyền động thủy lực, hệ thống truyền động khí nén
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)