Dòng Nội dung
1
Bài giảng mạng AD HOC không dây tel 1430 / Nguyễn Việt Hùng,…[và những người khác]
Hà Nội : [K.nh.x.b], 2014
225 tr. ; 24 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn / Phạm Thị Lụa,..[và những người khác]
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
I,180 tr, ; 24 cm.
Tổng quan về kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, kế toán các yếu tố cơ bản trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, kế toán chi phí và giá thành dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, kế toán doanh thu – kết quả, báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình kế toán thuế / Hoàng Thu Hiền,..[và những người khác]
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
207 tr, ; 24 cm.
Những vấn đề chung về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế GTGT, kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế nhà thầu và các loại thuế khác
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn thiện quy trình kế toán trên phần mềm Excel tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thái An / Dương Thị Thúy Mẫn; Nguyễn Thị Thu Hằng
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
77 tr. ; 30 cm
Dương, Thị Thúy Mẫn
Tổng quan về Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thái An. Thực trạng hoàn thiện quy trình kế toán trên phần mềm Excel tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thái An. Một số kiến nghị về nhằm hoàn thiện quy trình kế toán trên phần mềm Excel tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Thái An.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Hoàn thiện quy trình kế toán trên phần mềm Excel tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đồ uống Vietblend / Tống Hải Yến; Nguyễn Thị Thu Hằng
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
86 tr. ; 30 cm
Tống, Hải Yến
Tìm hiểu về quy trình công tác kế toán thực hiện trên phần mềm Excel của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đồ uống Vietblend. Rút ra được ưu, nhược điểm về thực trạng công tác kế toán trên phần mềm Excel. Đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình kế toán trên phần mềm Excel tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đồ uống Vietblend.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)