Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu các phương pháp phân rã sơ đồ quan hệ và so sánh với một phương pháp thu gom sơ đồ quan hệ khác / Đoàn Vinh Quang; Đào Thị Phương Anh
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
79 tr. ; 30 cm
Đoàn, Vinh Quang
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu công nghệ Firebase xây dựng phần mềm phân công công việc trên nền tảng di động / Lê Minh Hùng; Đào Thị Phương Anh
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
56 tr. ; 30 cm
Lê, Minh Hùng
Giới thiệu chung về firebase, khảo sát hệ thống quản lý công việc nhóm, xây dựng phần mềm phân công công việc trên nền tảng di động, kết luận và đưa ra định hướng phát triển.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu công nghệ Firebase xây dựng ứng dụng liên lạc trực tuyến trên nền tảng di động / Nguyễn Thu Giang; Đào Thị Phương Anh
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
53 tr.
Nguyễn, Thu Giang
Giới thiệu về GOOGLE FIREBASE: giới thiệu tổng quan về các dịch vụ, ưu điểm và nhược điểm. Trình bày tổng quan về FIREBASE REALTIME DATABASE và những đặc điểm nổi bật. Xây dựng APP HALOO: Các công cụ sử dụng trong Project, xác định mô hình thiết kế, đặc tả yêu cầu bài toán...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu phương pháp dịch chuyển sơ đồ quan hệ và so sánh với một phương pháp thu gom SĐQH khác / Phạm Thị Hiền; Đào Thị Phương Anh
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
61 tr. ; 30 cm
Phạm, Thị Hiền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập cơ sở dữ liệu : Lưu hành nội bộ / Lê Thị Kiều Oanh, Đào Thị Phương Anh
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
179 tr. ; cm.
Lê, Thị Kiều Oanh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)