Dòng Nội dung
1
Đệ nhất phu nhân : Chuyện kể về những người đàn bà trong Nhà Trắng từ martha Washington đến Laura Bush / Bill Harris; Phạm Anh Tuấn
H. : Phụ nữ, 2008
905 tr. ; 23 cm
Harris, Bill
Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, những đóng góp cũng như những ảnh hưởng chính trị của các đệ nhất phu nhân nước Mỹ như Laura Bush, Martha Washington, Nancy Reagan, Hillary Clinton...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đời ngắn đừng ngủ dài = The greatness guide, book 2 / Robin Sharma; Dịch: Phạm Anh Tuấn
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022
223 tr. ; 21 cm.
Sharma, Robin
Phân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lý giúp thành công trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng về ý thức kỷ luật, tinh thần dấn thân, dám chịu trách nhiệm, vượt qua các giới hạn trong tâm sinh lí bản thân...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng tại công ty TNHH may xuất khẩu Đại An / Phạm Thị Hà, Phạm Anh Tuấn
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2017
72 tr. ; 27 cm.
Phạm, Thị Hà
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - công nghệ sinh học. Tôn Thất Minh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành Tập 2, Các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt /
Hà Nội : Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2017
415 tr. ; 24 cm
Tôn, Thất Minh
Trình bày những vấn đề cơ bản của quá trình trao đổi nhiệt cũng như các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt trong công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học như: Đun nóng, chần, hấp, rán, nướng, sao, rang, cô đặc, làm lạnh, làm đông, tan giá, làm ấm, thanh trùng...
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mô hình kênh truyền ấm thanh dưới nước / Trần Minh Đức; Phạm Anh Tuấn
[k.đ] : [k.n.x.b], 2021
61 tr. ; 30 cm
Trần, Minh Đức
Nghiên cứu khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước, Xây dựng các đặc tính truyền dẫn, các đặc tính truyền nhiễu, mô hình và mô phỏng hệ thống, đánh giá kết quả.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)