Dòng Nội dung
1
Giáo trình xử lý tín hiệu số / Bùi Huy Hải, Đặng Thị Hương Giang, Lê Tuấn Đạt
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
173 tr. ; cm.
Bùi, Huy Hải
Trình bày một cách hệ thống từ những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số dựa trên các công cụ toán học. Đặc biệt giáo trình dành phần lớn cho việc biểu diễn và phân tích tín hiệu rời rạc trên các miền, tổng hợp cho các bộ lọc số làm cơ sở cho việc ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau....
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu công nghệ finfet ứng dụng thiết kế layout cho các cổng logic / Lê Thị Lệ Chi; Lê Tuấn Đạt
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
66 tr. ; 30 cm
Lê, Thị Lệ Chi
trình bày về công nghệ FinFET trong công nghiệp bóng bán dẫn. Sự ra đời, phát triển và những lợi ích vượt trội mà công nghệ FinFET mang lại so với các công nghệ trước đó. Bên cạnh đó cũng nêu ra những thách thức mà công nghệ này gặp phải và những ứng dụng vào thiết kế layout các cổng logic.
Tổng quan về các hệ thống thông minh trong thực tế. Tìm hiểu một hệ thống điều khiển thông minh trong thực tế, từ đó tìm hiểu quy trình công nghệ của một hệ thống điều khiển 1 đối tượng nào đó. Phân tích, đánh giá các mô hình của sinh viên làm. Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống giám sát ngôi nhà thông minh ( điều khiển tối thiểu 5 đối tượng khác nhau, theo nhiệt độ, độ ẩm hoặc phạm vi giám sát ) Phân tích, tính toán các bộ phận cơ khí và truyền động. Tính chọn các phần tử và các thiết bị điều khiển, cảm biến…. Lập trình điều khiển hệ thống dùng ESP8266.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu công nghệ FinFet ứng dụng thiết kế layout cho các cổng logic / Nguyễn Thị Thu Hương; Lê Tuấn Đạt
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
74 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Thị Thu Hương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu quy trình cơ bản tạo ra vi mạch số trong công nghệ CMOS / Lê Thị Kim Loan; Lê Tuấn Đạt
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
76 tr. ; 30 cm
Lê, Thị Kim Loan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu quy trình cơ bản tạo ra vi mạch số trong công nghệ cmos / Nguyễn Mạnh Tuấn; Lê Tuấn Đạt
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
89 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Mạnh Tuấn
Trình bày tổng quan về công nghệ CMOS giúp chúng ta phân biệt công nghệ CMOS so với các công nghệ khác, các quy trình cơ bản thiết kế trong công nghệ CMOS để làm rõ từng linh kiện và các quy luật áp dụng trong thiết kế. Từ đó, khi trình bày về vi mạch số sử dụng công nghệ CMOS chúng ta có thể hiểu được một số ứng dụng của nó trong vi mạch.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)