Dòng Nội dung
1
Giáo trình công nghệ chế biến lương thực : Lưu hành nội bộ / Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Hoài
Hà Nội : Lao động, 2016
168 tr. ; 24 cm.
Vũ, Thị Ngọc Bích
Trình bày cơ sở lý thuyết các quá trình chế biến lương thực, kỹ thuật sản xuất tinh bột, công nghệ sản xuất gạo và các sản phẩm từ gạo, sản xuất bột mỳ và các sản phẩm từ bột
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính sinh học từ lá và hoa tam giác mạch để sản xuất trà hòa tan / Trần Thị Tuyết, Bùi Quang Thuật, Phạm Thị Thu Hoài
[K,nh,x,b], 2021
63tr. ; 27cm
Trần, Thị Tuyết
Tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng măng tây bảo quản bằng màng bao gói khí quyển điều chỉnh có bổ sung chất kháng khuẩn Guanidine / Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Thu Hoài, Chu Xuân Quang
[K,nh,x,b], 2021
84tr. ; 27cm
Nguyễn, Thị Yến
Tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận, kiến nghị
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Phân lập, tuyển chọn một số chủng nấm cộng sinh có khả năng phân giải photphat và kính thích sinh trưởng IAA trong sản xuất rau mầm / Phạm Trung Đức, Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thị Thu Hoài
H. : [K,nh,x,b], 2021
58tr. ; 27cm
Phạm, Trung Đức
Tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu, nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập hóa học phân tích / Trần Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Thu Hoài
[k.đ] [k.nh.x.b] 2019
164 tr. ; cm.
Trần, Thị Tuyết Mai
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)