Dòng Nội dung
1
Giáo trình công nghệ chế biến lương thực : Lưu hành nội bộ / Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Hoài
H. : Lao động, 2016
168 tr. ; 24 cm.
Vũ, Thị Ngọc Bích
Trình bày cơ sở lý thuyết các quá trình chế biến lương thực, kỹ thuật sản xuất tinh bột, công nghệ sản xuất gạo và các sản phẩm từ gạo, sản xuất bột mỳ và các sản phẩm từ bột
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)