Dòng Nội dung
1
Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng / Lê Thị Kiều Oanh
H. : [K.nh.x.b]
127tr. ; cm.
Lê, Thị Kiều Oanh
Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập nguyên lý kinh tế học vĩ mô : Dùng cho sinh viên trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế / Nguyễn Văn Công
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
187 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Văn Công
Gồm các câu hỏi, bài tập và trả lời về kinh tế học vĩ mô, đo lường các biến số kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm, đầu tư, hệ thống tài chính, thất nghiệp, tổng cung và cầu, chính sách tiền tệ, lạm phát...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán : Đã sưa đổi bổ sung toàn diện theo quyết định 15/ QĐ - BTC, Thôg tư 20/2006/TT - BTC, Thông tư 21/2006/TT- BTC / Phan Đức Dũng
TP HCM : Thống Kê, 2008
494 tr. ; 21 cm
Phan, Đức Dũng
Giới thiệu bài tập và bài giải nguyên lý kế toán: bảng cân đối, tài khoản và sổ ghi chép, tính giá cả đối tượng kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, chứng từ và kiểm kê..
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2001
256 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Ngọc Đào
Trình bày các kĩ thuật cơ bản về gia công cơ khí: chế độ tiện, bào, khoan, khoét, doa, chuốt, phay, cưa cắt vật liệu, cắt ren và gia công trên máy tiện - máy phay - máy chuyên dùng cùng thời gian gia công cơ bản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Việt Bình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2010
256 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Ngọc Đào
Trình bày các kĩ thuật cơ bản về gia công cơ khí: chế độ tiện, bào, khoan, khoét, doa, chuốt, phay, cưa cắt vật liệu, cắt ren và gia công trên máy tiện - máy phay - máy chuyên dùng cùng thời gian gia công cơ bản
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)