Dòng Nội dung
1
ASP Databases : Ấn bản mới 2001
TP HCM : Trẻ, 2001
784 tr. ; 20 cm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
ASP trên trang Web : Sổ tay kỹ thuật tin học / Vn - Guide
Hà Nội : Thống kê, 2002
466 tr. ; 20 cm
Hướng dẫn lập trình trong ASP - một trong những công nghệ web mới nhất, khai thác hiệu quả cũng như kết hợp những công nghệ khác, tạo ra trình ứng dụng web mạnh mẽ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các thủ thuật trong Flash và Dreamweaver / Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Thống kê, 2004
688 tr. ; 24 cm
Nguyễn,Trường Sinh
Giới thiệu cách sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver 8 để thiết kế Web
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình khai phá dữ liệu web / Hà Quang Thụy...[và những người khác]
Hà Nội : Giáo dục, 2011
311 tr. ; 24 cm
Trình bày một số nội dung cơ bản về khai phá dữ liệu. Tổng quan về khai phá Web. Một số kiến thức toán học cho khai phá dữ liệu Web. Hệ thống tìm kiếm...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình lập trình Web bằng ASP 3.0 / Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Phương Lan
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005
492 tr. ; 24 cm
Phạm, Hữu Khang
Trình bày các bước từ cơ bản đến chuyên sâu trong việc sử dụng công nghệ ASP.NET3.0 để xây dựng web
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)