Dòng Nội dung
1
AQ chính truyện / Lỗ Tấn, Trương Chính
H. : Hội Nhà văn, 2007
527 tr. ; 19 cm
Lỗ, Tấn
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bí mật trái tim bị đánh cắp : Chuyện quái dị ở bệnh viện / Quái đàm hiệp hội
Hà Nội : Văn học, 2009
114 tr. ; 21 cm
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cao Hành Kiện : Tuyển tập tác phẩm / Trinh Bảo,...[và những người khác]
Hà Nội : Công an nhân dân, 2006
693 tr. ; 24 cm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cao tăng kỳ truyện / Thanh Hà
H. : Văn hóa thông tin, 2010
448 tr. ; 21 cm
Thanh, Hà
Cuốn sách ghi lại sự tích của các vị cao tăng Trung Quốc qua các thời đại.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cổ học tinh hoa / Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân, Mai Quốc Liên
Hà Nội : Văn học, 2010
399 tr. ; 19 cm
Nguyễn, Văn Ngọc
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)