Dòng Nội dung
1
Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production : A Guidebook for growers, Processors, Traders, and Researchers / Jean Nicolas Wintgens
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
1021 tr. ; cm.
Wintgens, Nicolas Jean
Trình bày về sự tăng trưởng và phát triển của cây cà phê, sâu bệnh, quy trình thu hoạch...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát chanh muối / Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hiền
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2015
65 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Thị Thu Hương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tài liệu học tập kỹ thuật thực phẩm 1 : Lưu hành nội bộ / Mai Thị Vân Anh... [và những người khác]
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2020
198 tr. ; 23 cm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)