Dòng Nội dung
1
Chế tạo thiết bị chống ngủ gật cho lái xe ô tô / Phạm Mạnh Hùng, Vũ Duy Hải, Lê Quang Thắng
H. : Bách khoa Hà Nội, 2015
79tr. : minh hoạ ; 24cm
Phạm Mạnh Hùng
Trình bày tình trạng ngủ gật khi lái xe, việc chế tạo các thiết bị chống ngủ gật khi lái xe và một số kết luận quan trọng về các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn cũng như các biện pháp để tránh tai nạn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở thiết kế ô tô / Nguyễn Khắc Trai
H. : Giao thông Vận tải, 2006
322 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Khắc Trai
Cung cấp kiến thức về cơ sở đánh giá chất lượng ô tô theo những yêu cầu toàn diện và hiện hành của quốc tế, nêu ra giải pháp kỹ thuật chính của ô tô hiện nay nhằm thỏa mãn yêu cầu và thể hiện sự phát triển, kết cấu và định hướng tính toán.
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô / Hoàng Đình Long
H. : Giáo dục, 2007
399 tr. ; 24 cm
Hoàng, Đình Long
Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô từ đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các cơ cấu, hệ thống đến cách phân tích các hư hỏng, phương pháp kiểm tra và quy trình thực hành sửa chữa lần lượt từng bộ phận của động cơ, của phần gầm và hệ thống điện của ô tô
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô / Hoàng Đình Long
H. : Giáo dục, 2006
399 tr. ; 24 cm
Hoàng, Đình Long
Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô từ đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các cơ cấu, hệ thống đến cách phân tích các hư hỏng, phương pháp kiểm tra và quy trình thực hành sửa chữa lần lượt từng bộ phận của động cơ, của phần gầm và hệ thống điện của ô tô
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy nổ / Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính
H. : Giáo dục, 2007
459 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Tất Tiến
Kiến thức chung về kĩ thuật sửa chữa ô tô-máy nổ: khái quát ô tô, nguyên lý làm việc, hệ thống cung cấp nhiên liệu, truyền động, phanh, điện của ô tô... Sự giống nhau và khác nhau giữa máy nổ và ô tô, hư hỏng và cách sửa chữa động cơ diesel...
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)