Dòng Nội dung
1
Tài liệu học tập iot và điện toán đám mây : Lưu hành nội bộ / Trần Thị Thu Hường, Vũ Ngọc Dân
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
IV,136 tr ; 27 cm.
Trần, Thị Thu Hường
Tổng quan về hệ thống iot và các nền tảng điện toán đám mây phổ biến, căn bản về iot, nền tảng điện toán đám mây và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật, sử dụng dịch vụ, iot và điện toán đám mây trong xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp-điện tử : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Mai Anh, Lê Tuấn Đạt
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
I,56 tr ; 27 cm.
Nguyễn, Mai Anh
Giới thiệu về nghành công nghệ kỹ thuật máy tính, kỹ năng nghề nghiệp của ngành công nghệ kỹ thuật máy tính
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)