Dòng Nội dung
1
Butchering, Processing and preservation of meat / Frank G.Ashbrook
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2008
tr. ; 21cm.
Frank G.Ashbrook
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
A handbook of statistical analyses using SPSS / Sabine Landau, Brian S. Everitt
New York : A CRC Press, 2004
339 tr. ; 21cm.
Sabine Landau, Brian S. Everitt
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
A Manual on the Essential Oil industry / Tuley De Sival
[K.đ] : [K.nh.x.b] 2008
tr. ; 21cm.
Tuley De Sival
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Advances in Prevention of Foodborne Pathogens of Public Health Concern during Manufacturing / Aliyar Cyrus Fouladkhah, Bledar Bisha
USA : MDPI, 2019
168 tr. ; 24 cm.
Fouladkhah, Aliyar Cyrus
This book is a reprint of the Special Issue Advances in Prevention of Foodborne Pathogens of Public Health Concern during Manufacturing
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
An toàn thực phẩm nông sản : Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước / Phạm Hải Vũ, Đào Thế Anh
Hà Nội : Nông nghiệp, 2016
179 tr. ; 24 cm.
Phạm, Hải Vũ
Trình bày các vấn đề về sản xuất, phân phối, đo lường; các tiêu chuẩn, quy trình, cơ sở pháp lý; Kinh nghiệm của liên minh Châu Âu trong an toàn thực phẩm nông sản
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)