Dòng Nội dung
1
 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy khoan hạ bậc tự động / Vương Ngọc An...[và những người khác]
[k.đ] : [k.n.x.b], 2021
109 tr. ; 27 cm
Vai trò của công nghệ CNC và tổng quan về khoan điều khiển LOGIC, lập trình PLC. Thiết kế động học hộp tốc độ, hộp chạy dao , kết cấu vỏ hộp. tính toán thiết và thiết kế bàn may.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
100 kiểu dao phay : Những kiểu dao cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế / Võ Trần khúc Nhã
Hải Phòng : Hải Phòng, 2002
229 tr. ; 19 cm
Võ, Trần Khúc Nhã
Giới thiệu 100 kiểu dao phay được sử dụng nhiều trong gia công cắt gọt kim loại đã được cấp bằng sáng chế
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Advanced Welding Processes / John Norrish
Woodhead Publishing Limited, 2006
301 tr.
John Norrish
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Atlas đồ gá / Trần Văn Địch
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2010
252 tr. ; 27 cm
Trần, Văn Địch
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Atlas đồ gá : / Trần Văn Địch
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2004
252 tr. ; 19 cm
Trần, Văn Địch
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)