Dòng Nội dung
1
Skillful Reading $ Writing Students Book Foundation / David Bohlke; Dorothy E. Zemach
Macmillan Academic Skills, 2013
110 p. ; cm.
Bohlke, David
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Inside Listening and Speaking. The academic word list in context / Daniel Hamlin[ và những người khác ] Lever 4 :
Qxford, 2016
126 p. ; cm.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
1001 câu phỏng vấn theo ngành nghề và kỹ năng Anh - Việt / Quốc Bảo
TP HCM : Thanh niên, 2005
203 tr. ; 19 cm
Quốc, Bảo
Sưu tập những câu hỏi thường gặp nhất tại các cuộc phỏng vấn xin việc làm, trình bày song ngữ Anh- Việt và sắp xếp theo ngành nghề và kỹ năng đê bạn đọc tra cứu một cách thuận tiện nhất theo nhu cầu cá nhân...
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
120 bài luyện dịch Việt - Anh / Vương Các
Hà Nội : Thanh niên, 2006
198 tr. ; 20 cm
Vương, Các
Gồm trích đoạn, bài viết ngắn thuộc nhiều thể loại, giúp bạn đọc làm quen với những bài dịch từ tiếng Việt sang Anh...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
15 Days' Practice for IELTS Listening / Xia Li Ping, He Ting
TP.HCM : Tổng hợp TP. HCM; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
172 p. ; 26 cm.
Xia, Li Ping
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)