Dòng Nội dung
1
AQ chính truyện : Tuyển tập truyện ngắn / Lỗ Tấn
Hà Nội : Văn học, 2018
355 tr.
Lỗ Tấn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cổ thư tác dịch Việt Nam phong sử / Nguyễn Văn Mại; Tạ Quang Phát, Nguyễn Hào Hùng
Hà Nội : Lao động, 2004
287 tr. ; 19 cm
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đại minh anh liệt truyện / Lan Phương - dịch
Hà Nội : Văn học, 2018
824 tr.
Lan, Phương
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đông chu liệt quốc / Phùng Mộng Long
Hà Nội : Lao động, 2016
732 tr.
Phùng, Mộng Long
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hán sở tranh hùng / Chân Vĩ; Dịch: Mộng Bình Sơn
Hà Nội : Văn học, 2019
501 tr.
Chân, Vĩ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)