Dòng Nội dung
1
Đại minh anh liệt truyện / Lan Phương - dịch
Hà Nội : Văn học, 2018
824 tr.
Lan, Phương
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dòng chảy văn hóa Việt Nam / N. I. Niculin; Hồ Sĩ Vịnh, Nguyễn Hữu Sơn
H. : Văn hóa thông tin, 2006
533 tr. ; 21 cm
Niculin, N. I
Giới thiệu những bài viết của Giáo sư - Viện sĩ Nicolai Ivanovich Niculin về văn hóa và văn học dân gian Việt Nam;bảng màu văn học trung đại Việt Nam;văn học hiện đại - những dấu ấn thời đại;văn học Việt Nam và giao lưu quốc tế
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đông chu liệt quốc / Phùng Mộng Long
Hà Nội : Lao động, 2016
732 tr.
Phùng, Mộng Long
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hán sở tranh hùng / Chân Vĩ; Dịch: Mộng Bình Sơn
Hà Nội : Văn học, 2019
501 tr.
Chân, Vĩ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kim Bình Mai. Tiếu Tiếu Sinh; Người dịch: Ngọc Quang, Mạnh Linh; Hiệu đính: Lê Đức Niệm Tập 2 /
Hà Nội : Văn học, 2006
612 tr. ; 20 cm
Tiếu, Tiếu Sinh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)