Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp mã kênh cho các hệ thống truyền tin hiện đại / Đặng Thị Hoài Linh; Nguyễn Thị Hồng Nhung
[k.đ] : [k.n.x.b], 2021
61 tr. ; 27 cm
Đặng, Thị Hoài Linh
Mã hóa kênh trong hệ thống viễn thông, các phương thức giải mã cho mã kênh, mô phỏng đánh giá các phương thức giải mã mềm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
101 mạch ứng dụng điện tử - kỹ thuật số / Đỗ Kim Bằng
H. : Lao động - xã hội, 2005
102 tr. ; 24 cm.
Đỗ, Kim Bằng
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển
Hà Nội : Giáo dục, 2010
215 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Thanh Trà
Trình bày lý thuyết và bài tập về điốt chỉnh lưu, transistor lưỡng cực và transistor trường, các mạch khuyếch đại tín hiệu bé, mạch khuyếch đại công suất, khuyếch đại thuật toán, nguồn ổn áp, mạch dao động, chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
An ninh trong các hệ thống thông tin di động (WLAN, 4G và 5G) / Nguyễn Phạm Anh Dũng
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020
358 tr ; 27 cm
Nguyễn, Phạm Anh Dũng
Giới thiệu tổng quan về an ninh trong các hệ thống thông tin di động; các công nghệ nối mạng số liệu và an ninh mạng; an ninh trong các mạng LAN không dây; an ninh trong 4G LTE/SAE; an ninh trong WiMAX; an ninh mạng 5G
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Antenna theory : Analysis and design / Constantine A. Balanis
USA : John Wiley & Sons, 2016
1072 p. ; 25 cm.
Balanis, Constantine A.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)