Dòng Nội dung
1
"Sốc" văn hóa / Nguyễn Thị Ngọc Hải
Hà Nội : Phụ nữ, 2010
259 tr. ; 19 cm
Nguyễn, Thị Ngọc Hải
Đề cập đến những thay đổi trong cuộc sống xã hội dưới góc độ văn hóa trước sự tác động của nhịp sống công nghiệp, hiện đại ở Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu…[và những người khác]
Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2008
435 tr. ; 24 cm
Trình bày những kiến thức tổng quan về văn hóa kinh doanh;Các triết lý kinh doanh;Đạo đức kinh doanh;Phân tích vai trò, tác động của văn hóa kinh doanh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng
Hà Nội : Thanh niên, 2006
396 tr. ; 19 cm
Quỳnh, Cư
Giới thiệu lịch sử các triều đại Việt Nam từ thời vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các giai đoạn gắn với mỗi vị vua, các ông hoàng bà chúa của mỗi triều đại
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
Hà Nội : Giáo dục, 2000
334 tr. ; 20 cm
Trần, Ngọc Thêm
Văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Văn hóa nhận thức. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời sống các nhân. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên xã hội
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Danh nhân thế giới / Quốc Khánh, Thanh Thảo
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008
556 tr. ; 27 cm
Quốc, Khánh
Giới thiệu tiểu sử cuộc đời, đời sống cá nhân, giá trị những công trình nghiên cứu khoa học, những đóng góp cho xã hội,nhân loại của các danh nhân thế giới trên bốn lĩnh vực: Chính trị quân sự, văn hóa nghệ thuật, khoa học tự nhiên, kinh tế ngoại giao
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)