Dòng Nội dung
1
Android studio Application Development / Belen Cruz Zapata
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2013
109 tr.
Belen, Cruz Zapata
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng Nhập Môn Đa phương tiện
[K.đ] : Trường ĐH CNTT Thái Nguyên, 2015
101 tr. ; cm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập thực hành Wildform FX và Flash MX : Các công cụ thiết kế web & làm hoạt hình / Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2003
270 tr. ; 29 cm
Phạm, Quang Huy
Trình bày 5 bài tập nâng cao về Flash MX cùng với 3 bài tập giới thiệu chương trình Wildform FX một công cụ thiết kế Web rất hiệu quả bao gồm việc cài đặt, cách sử dụng giao diện, nhập kết quả của chương trình này vào Flash MX.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bên trong mạng máy tính Norton's peter
Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2000
626 tr. ; 24 cm
Norton's, peter
Những tri thức cần thiết về mạng, cách làm việc bên trong của các mạng cục bộ (LAN). Giao diện dữ liệu phân phối sợi quang. Bên trong Netware. Lập trình điều vận đa giao thức. Các chi tiết phần cứng và phần mềm hỗ trợ cho tất cả các đặc tính của mạng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Computer algebra with symbolic C++ / Yorick Hardy, Kiat Shi Tan, Willi Hans Steeb
Singapore : World Scientific, 2008
583 p. ; cm.
Hardy, Yorick
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)