Dòng Nội dung
1
Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver / Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005
170 tr. ; 29 cm
Nguyễn, Trường Sinh
Giới thiệu các kĩ thuật ứng dụng trong flash để tạo ảnh, trong Dreamweaver để thiết kế trang web và các thủ thuật hình ảnh để hiển thị động các nội dung với các đặc điểm CSDL.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các thủ thuật trong Flash và Dreamweaver / Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Thống kê, 2004
688 tr. ; 24 cm
Nguyễn,Trường Sinh
Giới thiệu cách sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver 8 để thiết kế Web
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các thủ thuật trong HTML và thiết kế trang Web / Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
528 tr. ; 24 cm
Lê, Minh Hoàng
Giới thiệu các thủ thuật thiết kế trang Web trong HTML bao gồm: Công cụ, lập kế hoạch và nội dung;HTML, XHTML, CSS và tính năng truy xuất, thiết kế các site để thành công lâu dài
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoạt hình và hiệu ứng Flash / Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng,Hoàng Đức Hải
TP HCM : Lao động - Xã hội, 2005
483 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Trường Sinh
Giới thiệu và hướng dẫn tạo hoạt hình trong lập trình của Flash như: Tạo hoạt hình với biến hình chuyển động, tạo biến hình hình dạng, tạo hoạt hình theo từng khung hình, tạo nhân vật, làm hoạt hình nhân vật..
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Học nhanh Flash 8 / Lê Minh Hoàng,...[Và những người khác]
H : Lao động - Xã hội, 2006
232 tr. ; 24 cm
Giới thiệu phần mềm Flash: Hoạt hình, trò chơi, giao diện người, các ứng dụng internet...Tạo ứng dụng Flash với nhiều kiểu thông tin khác nhau qua hình ảnh, âm thanh, video...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)