Dòng Nội dung
1
Mô phỏng, thiết kế và chế tạo thử nghiệm anten vi dải cho hệ thống thông tin di động tiên tiến / Trần Thị Liễu; Trần Thị Thu Hường
[k.đ] : [k.n.x.b], 2021
53 tr. ; 30 cm
Trần, Thị Liễu
Trình bày sơ lược về ANTEN vi dải, các mô hình phân tích, phương pháp tính toán mô phỏng ANTEN vi dải.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu công nghệ truy cập vô tuyến trong mạng di động 5G / Ngô Thị Hồng Tươi; Trần Thị Thu Hường
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
61 tr. ; 27 cm
Ngô, Thị Hồng Tươi
Tổng quan về hệ thống thông tin mạng di động 5G, Phân tích các yêu cầu của mạng 5G, các kỹ thuật chính sử dụng trong mạng di động 5G, các vấn đề trong hệ thống và công nghệ RF tại tần số mm-wave.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Quy hoạch thiết kế vùng phủ sóng $G cho Quận Hai Bà Trưng / Trần, Thượng Quang Duy; Bùi Thị Phượng, Trần Thị Thu Hường
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
76 tr. ; 30 cm
Trần, Thượng Quang Duy
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu học tập iot và điện toán đám mây : Lưu hành nội bộ / Trần Thị Thu Hường, Vũ Ngọc Dân
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
IV,136 tr ; 27 cm.
Trần, Thị Thu Hường
Tổng quan về hệ thống iot và các nền tảng điện toán đám mây phổ biến, căn bản về iot, nền tảng điện toán đám mây và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật, sử dụng dịch vụ, iot và điện toán đám mây trong xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập Phát triển ứng dụng IOT / Trần Thị Thu Hường; Phạm Anh Tuấn
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
VII,185 tr. ; 27 cm
Trần, Thị Thu Hường
Giới thiệu về IOTS, hệ thống IOT, giao tiếp thế giới thực, lập trình IOT với ESP, lập trình IOT với RASPBERRY PI
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)