Dòng Nội dung
1
Định tuyến và cản bước sóng trong mạng WDM và sử dụng thuật toán FLOYD / Thân Thị Liêm; Nguyễn Mai Anh
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
82 tr. ; 30 cm
Thân, Thị Liêm
Đề tài tìm hiểu một cách tổng quát những lý thuyết liên quan như lý thuyết hệ thống thông tin quang, mạng ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM. Những kiến thức này sẽ được trình bày tóm tắt và đầy đủ phục vụ cho nhiệm vụ chính của đề tài là tìm hiểu về định tuyến gán bước sóng. Trong nhiệm vụ chính sẽ trình bày và đưa ra tìm hiểu các thuật toán và mô phỏng thuật toán Floyd, phương pháp định tuyến gán bước sóng nhằm đánh giá và thực hiện mô phỏng thực tế bằng phần mềm. Từ đó thấy được vai trò của định tuyến và gán bước sóng trong mạng viễn thông WDM cũng như hiệu quả của các phương pháp này mang lại trong thiết kế mạng thực tế mang lại hiệu quả kinh tế và đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các dịch vụ viễn thông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM sử dụng thuật toán FORD - BELLMAN / Hà Thị Trang; Nguyễn Mai Anh
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
84 tr. ; 30 xm
Hà, Thị Trang
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Định tuyến và Gán bước sóng trong mạng WDM và sử dụng thuật toán DIJKSTRA / Nguyễn Thùy Dương; Nguyễn Mai Anh
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
75 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Thùy Dương
Đề tài “Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM và sử dụng thuật toán Dijkstra ” sẽ đi vào nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp định tuyến và mô phỏng việc định tuyến của vấn đề định tuyến gán bước sóng trong mạng WDM. Đề tài thực hiện trong phạm vi là tìm hiểu về lý thuyết và xây dựng ứng dụng mô phỏng, đề tài sẽ được thể hiện qua các mục chính: - Tổng quan về hệ thống thông tin quang - Giới thiệu mạng WDM - Định tuyến và gán bước sóng - Xây dựng chương trình mô phỏng định tuyến 3 - Giới thiệu các thuật toán Dijkstra , Bellman-Ford, Floyd, Kruskal và mô phỏng thuật toán Dijkstra
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu học tập Đồ án 1: Điện tử cơ sở / Lê Tuấn Đạt, Nguyễn Mai Anh
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
168 tr. ; 27 cm
Lê, Tuấn Đạt
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp-điện tử : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Mai Anh, Lê Tuấn Đạt
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
I,56 tr ; 27 cm.
Nguyễn, Mai Anh
Giới thiệu về nghành công nghệ kỹ thuật máy tính, kỹ năng nghề nghiệp của ngành công nghệ kỹ thuật máy tính
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)