Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu hệ mật đường cong elliptic và ứng dụng / Đặng Xuân Thế; Mai Mạnh Trừng
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
54 tr. ; 30 cm
Đặng, Xuân Thế
Trình bày cơ sở lý thuyết về toán học, mã hóa và mã hóa về giải mã. Tổng quan về đường cong Elliptic và hệ mã hóa Elgamal. Ứng dụng đường cong Elliptic.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu mật mã đối xứng nâng cao và ứng dụng / Nguyễn Thị Như; Mai Mạnh Trừng
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
59 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Thị Như
Trình bày các phương pháp bảo mật thông tin tổng quan hệ mật mã: vấn đề bảo mật thông tin, hệ mật mã. Mã hóa đối xứng: định nghĩa, các yêu cầu, các thuật toán mã hóa đối xứng. Chương trình ứng dụng và mô phỏng thuật toán.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu mô hình MVC và áp dụng xây dựng website ẩm thực / Nguyễn Việt Anh, Mai Mạnh Trừng
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
69 tr. ; 30 cm
Nguyễn, Việt Anh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu học tập Công nghệ phần mềm / Trần Thị Hương; Mai Mạnh Trừng, Trần Minh Đức
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
III,150 tr ; 27 cm
Trần, Thị Hương
Tổng quan về công nghệ phần mềm, khảo sát-phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm, cài đặt phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Tài liệu học tập lập trình.net / Mai Mạnh Trừng; Bùi Văn Tân, Phạm Thị Thùy
[k.đ] : [k.nh.x.b], 2021
249 tr. ; 23 cm.
Mai, Mạnh Trừng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)