Dòng Nội dung
1
Giáo trình công nghệ chế biến lương thực : Lưu hành nội bộ / Vũ Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Hoài
H. : Lao động, 2016
168 tr. ; 24 cm.
Vũ, Thị Ngọc Bích
Trình bày cơ sở lý thuyết các quá trình chế biến lương thực, kỹ thuật sản xuất tinh bột, công nghệ sản xuất gạo và các sản phẩm từ gạo, sản xuất bột mỳ và các sản phẩm từ bột
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình hóa học thực phẩm / Vũ Thị Ngọc Bích
H. : Lao động, 2016
168 tr. ; 24 cm.
Vũ, Thị Ngọc Bích
Trình bày cấu tạo, các tính chất vật lý, hoá học, cảm quan, các tính chất chức năng của các hợp phần chính trong thực phẩm như nước, protein, gluxit, lipit, vitamin, các chất màu, các chất mùi.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Thiết kế nhà máy sản xuất bia có năng suất 30 triệu /lít /năm / Nguyễn Thị Huyền Trang
[k.đ] : [k.nh.x.b] 2019
181 tr. ; 30 cm.
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Thiết kế nhà máy sản xuất bia và nước giải khát với tổng năng xuất 40 triệu lít / Hồ Thị Nhung; Vũ Thị Ngọc Bích
[K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
183 tr. ; 30 cm
Hồ, Thị Nhung
Trình bày về lập luận kinh tế kỹ thuật, chọn và thuyết minh quy trình công nghệ, tính cân bằng vật chất. lập kế hoạch sản xuất, tính và chọn thiết bị, tính và thiết kế nhà xưởng tính điện hơi, tính lạnh, tính nước, tính kinh tế , an toàn lao động và vệ sinh nhà máy.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Thiết kế xưởng thực nghiệm sản xuất bia hơi tại khu thực hành Trường ĐH Kinh Tế Kỷ Thật Công nghiệp , với năng xuất 500 nghìn /lít /năm / Hoàng Hà Giang
[k.đ] : [k.nh.x.b] 2019
144 tr. ; 27 cm
Hoàng, Hà Giang
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)