Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Tăng cường khai thác cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam : Trong cộng đồng kinh tế Asean đến năm 2025 / Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú [14-07-2022]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Khái quát về cộng đồng kinh tế Asean(ASC) và cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam...
Những điều cần biết về kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp / Đồng Thị Thu Thủy [14-07-2022]Những vấn đề cơ bản về kỹ thuật an toàn trong công tác bảo hộ lao động, kỹ tuật an toàn và môi trường công nghiệp...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hỏi - đáp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Thị Thanh Thảo [14-07-2022]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về những quy định chung, trách nhiệm vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng, giải quyết những tranh chấp người tiêu dùng...
Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày của Việt Nam : Trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP / Bộ Công Thương [14-07-2022]Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày của Việt Nam, hỗ trợ quá trình sản xuất được chủ động và đa dạng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất và lắp ráp ôtô của Việt Nam : Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan / Bộ Công Thương [14-07-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Ngiên cứu quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô của Hàn Quốc và Thái Lan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn Việt Nam để xây dựng những quyết sách phù hợp nhằm phát triển nhanh chóng, rutsa ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với các nước trong khu vực và tiến tới mặt bằng phát triển chung về ngành này trên thế giới.
Hỏi - đáp về thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất nhập khẩu / Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị Thanh Thủy [14-07-2022]Tổng quan về những vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt - May của Việt Nam : Trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP [13-07-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày khái quát về dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, tình hình phát triển, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh thực EVFTA và CPTPP
Quản lý đào tạo nhân lực : Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động từ góc nhìn của nhà trường và doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Thủy,... [và những người khác] [13-07-2022]Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động từ góc nhìn của nhà trường và doanh nghiệp. Thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Từ đó, đưa ra giải pháp quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phát triển công nghiệp hỗ trợ : Ngành điện tử của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) / Bộ Công Thương [13-07-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cung cấp cho bạn đọc có cái nhìn khách quan về tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam, nang cao nhận thức doanh nghiệp và nhà quản lý về thực trạng phát triển...
Hòn tuyết lăn: Cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett = The Snowball: Warren Buffett and the Business of life/ Schroeder Alice; Dịch: Vương Bảo Long [13-07-2022]Thuật lại chi tiết cuộc đời, sự nghiệp của Warren Buffett - một trong những nhà đầu tư số 1 thế giới, nhà hiền triết của vùng Omaha cùng vô số những thương vụ đầy táo bạo mang đến cho ông những thành công tột bậc (và một vài thất bại "nho nhỏ") dọc theo chiều dài sự nghiệp của ông, kèm theo là những triết lý sống, nguyên tắc và ý tưởng đầu tư riêng biệt đã làm tươi đẹp cuộc sống con người nói chung
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)