Duyệt theo bộ sưu tập Tài liệu học tập (Tất cả)
Quản trị kinh doanh lữ hành / Lê Kim Anh, Trần Tuệ An [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; trình bày các khái niệm về thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh lữ hành; quản trị tiêu thụ sản phẩm lữ hành; quản trị chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
Tài liệu học tập kỹ thuật chiếu sáng / Vũ Duy Hưng, Nguyễn Thùy Dung, Đặng Quốc Du [24-11-2022]Giới thiệu các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng cơ bản; bản chất màu sắc ánh sáng; đặc tính, ứng dụng các loại bóng đèn và thiết bị khởi động; đặc tính ánh sáng của các thiết bị chiếu sáng; tiêu chuẩn chiếu sáng; tính toán chiếu sáng đối với các hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời; tính toán mạng điện chiếu sáng

Tài liệu học tập điều khiển máy điện / Trần Đức Chuyển, Vũ Duy Hưng [22-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Máy điện là phần tử biến đổi năng lượng điện quan trọng được dùng phổ biến trong công nghiệp và trong đời sống xã hội. Khi đóng vai trò máy phát, nó biến đổi cơ năng thành điện năng. Khi đóng vai trò động cơ nó biến đổi điện năng thành cơ năng để làm chuyển động các máy công tác. Quá trình làm việc của máy điện dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ với hai hiện tượng cơ bản là hiện tượng cảm ứng sức điện động và hiện tượng tương tác sản sinh lực điện từ. Các hiện tượng này được mô tả bằng các định luật điện từ. Đây là hiện tượng phức tạp không quan sát được bằng mắt, vì vậy khi nghiên cứu máy điện cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về In se mach t bản chất vật lý. Từ đó, có thể thay thế máy điện bằng các phần tử mô hình mạch ghép với các phần tử khác để giải bài toán chung về mạch điện và mạch từ.
Tài liệu học tập thực hành máy điện nâng cao / Trần Đông, …[và những người khác] [22-11-2022]Trình bày một số vấn đề cơ bản trong thực hành lắp ráp, quấn dây máy điện đồng thời giới thiệu các thí nghiệm của máy điện, thí nghiệm có giao tiếp và mô phỏng máy điện sử dụng phần mềm LVSIM - EMS
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập thực hành điều khiển logic khả trình PLC - Điện - Khí nén / Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Phạm Văn Huy [22-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về bộ điều khiển logic khả trình (PLC). Trình bày về: các thành phần của PLC, tổ chức bộ nhớ và cấu trúc dữ liệu, thiết kế hệ điều khiển dùng PLC
Tài liệu học tập đồ án 2: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động / Trần Ngọc Sơn, … [và những người khác] [22-11-2022]Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động. Trình bày đặc tính động học của các khâu và của hệ thống điều khiển tự động; ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Phân tích và nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển tự động phi tuyến tính, phương pháp không gian trạng thái để tổng hợp hệ thống điều khiển tự động và các bài thực hành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Công nghệ chế tạo thiết bị điện [22-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày đại cương về công nghệ chế tạo thiết bị điện, chế tạo mạnh từ, công nghệ chế tạo dây quấn, kiểm tra và thử nghiệm máy điện, gia công cơ khí trong sản xuất máy điện, lắp ráp thiết bị điện, chống rung và tiếng ồn cho thiết bị điện
Tài liệu học tập Hệ thống điện truyền tải và phân phối / Nguyễn Công Chính, … [và những người khác] [22-11-2022]Giới thiệu những kiến thức cơ bản về hệ thống điện như: cấu trúc cơ bản; thông số đường dây và cáp; mô hình đường dây tải điện và khảo sát vận hành; biểu diễn các phần tử cả mạng điện; phân bố công suất trong hệ thống điện...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập chất lượng điện năng / Đỗ Quang Hiệp, Đặng Quốc Du, Roãn Văn Hóa [22-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các định nghĩa, khái niệm chung, các tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng điện năng trong hệ thống điện. Giới thiệu các phép đo điện áp, dòng điện, công suất và năng lượng điện; xây dựng mô hình hệ thống điện và các phần tử trong hệ thống điện; phân tích hệ thống điện, nghiên cứu dòng công suất trong hệ thống điện có sóng hài và các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống điện
Tài liệu học tập Bảo vệ rơle / Nguyễn Công Chính, … [và những người khác] [22-11-2022]Trình bày các nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle cho các hệ thống điện, dòng điện, một số thiết bị tự động hoá thường được sử dụng như: tự động đóng trở lại nguồn điện, tự động điều chỉnh điện áp, tần số...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)