Duyệt theo bộ sưu tập Khóa luận tốt nghiệp (Tất cả)
Nghiên cứu, chế tạo robot theo chủ đề "phám phá ngôi đền cổ"của cuộc thi AUB robocon 2023 / Nguyễn Đức Thành; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà [25-05-2023]Tổng quan về cuộc thi, thiết kế chế tạo, lập trình điều khiển robot. Hướng phát triển
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại hợp tác xã Hải Khang / Hoàng Trung Hữu ; Người hướng dẫn: Trần Hoàng Long [25-05-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Nêu ra thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại hợp tác xã Hải Khang. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại hợp tác xã.
Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần TIS / Đồng Khánh Ly ; Người hướng dẫn: Vũ Thị Kim Thanh [25-05-2023]Tổng quan về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần TIS.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu, xây dựng mô hình bộ biến đổi băm xung một chiều DC – DC Boost điều khiển động cơ điện một chiều sử dụng phương pháp điều khiển số dùng vi điều khiển STM32 / Nguyễn Phương Nam; Người hướng dẫn: Mai Văn Duy [24-05-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về đối tượng nghiên cứu, giới thiệu về các linh kiện trong mạch. Tính toán thiết kế và lập trình điều khiển tốc độ động cơ một chiều. Đánh giá kết quả đạt được và hướng phát triển theo mô hình
Nghiên cứu thiết kế hệ thống scada giám sát điều khiển năng lương trong nhà máy công nghiệp / Nguyễn Chí Tân; Người hướng dẫn: Hà Huy Giáp [24-05-2023]Tổng quan về hệ thống giám sát năng lượng, nghiên cứu giải pháp và cấu hình, bài toán công nghệ của hệ thống. Lập trình điều khiển, thiết kế hệ thống giám sát.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu, thiêt kế hệ thống SCADA giám sát điều khiển năng lượng trong nhà máy công nghiệp. / Trần Hữu Việt ; Người hướng dẫn: Hà Huy Giáp [24-05-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát năng lượng. Nghiên cứu giải pháp và cấu hình hệ thống điều khiển giám sát. Trình bày bài toán công nghệ của hệ thống; lập trình điều khiển hệ thống.
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành visai sử dụng bộ điều khiển noron và thuật toán tìm đường RRT / Đoàn Thanh Hào ; Người hướng dẫn: Võ Quang Lạp [24-05-2023]Tổng quan về hệ thống mobile robot visai, xây dựng mô hình động học, động lực học của mobile robot visai. Lập trình điều khiển cho hệ thống mobile robot visai trên hệ điều hành ROS. Thiết kế chế tạo, lập trình điều khiển mobile robot visai trên hệ điều hành ROS.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bám vị trí cho động cơ một chiều trên cơ sở bộ điều khiển mờ / Trần Xuân Sơn; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Quang [24-05-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về đối tượng nghiên cứu, tổng quan bộ điều khiển mờ, thiết kế bộ điều khiển vị trí và thực nghiệm.
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành visai sử dụng bộ điều khiển mờ / Phạm Đức Lương; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà [24-05-2023]Tổng quan về robot tự hành visai, mô hình động học và động lực học, thiết kế bộ điều khiển mờ trượt và thuật toán, lập trình điều khiển, thiết kế chế tạo. Thực nghiệm điều khiển mobile robot visai trên hệ điều hành ROS
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)