Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Giáo trình Tổ chức sự kiện thể dục thể thao / Nguyễn Hoàng Minh Thuận,...[và những người khác] [07-12-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan công tác tổ chức sự kiện thể dục thể thao (TDTT). Khái quát các khâu thiết kế ý tưởng, lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện TDTT. Hướng dẫn dự toán ngân sách sự kiện TDTT. Chiến lược marketing và truyền thông, điều hành các hoạt động cho sự kiện
Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt [07-12-2023]Những kiến thức cơ bản về quản trị xuất nhập khẩu, kỹ thuật đàm phán hợp đồng, cách thức soạn hợp đồng xuất nhập khẩu, giải quyết thủ tục hải quan, tranh chấp trong hợp đồng xuất nhập khẩu...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Nguyễn Viết Tý,...[và những người khác] Tập 1 / [07-12-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu tổng quan về luật thương mại Việt Nam; thương nhân và hành vi thương mại; địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; khái quát chung về công ti; địa vị pháp lý của công ti hợp danh; địa vị pháp lý của công ti cổ phần; địa vị pháp lí của công ti trách nhiệm hữu hạn; địa vị pháp lí của doanh nghiệp nhà nước; một số vấn đề pháp lí về nhóm công ti; địa vị pháp lí của hợp tác xã; quy chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Giáo trình Đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành / Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy [28-11-2023]Trình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường điện, cảm biến và bộ chuyển đổi; hướng dẫn từng bước thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua các bài tập thực hành cụ thể
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình mạng máy tính và truyền thông / Phan Thanh Đức, Lê Văn Hùng [28-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày tổng quan về mạng máy tính, các mô hình truyền thông, mạng cục bộ, các mạng diện rộng, mạng internet, an ninh mạng máy tính, công nghệ IoT
Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. Thiết kế - Gia công - Sản xuất - Bảo dưỡng khuôn mẫu / Dự án hợp tác công nghệ lõi Việt - HànPhần II : [28-11-2023]Giới thiệu về khuôn mẫu, vật liệu khuôn ép phun, chế tạo khuôn mẫu, quy trình sản xuất khuôn ép phun....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. Nguyên liệu nhựa và kỹ thuật phun ép nhựa / Dự án hợp tác công nghệ lõi Việt - Hàn Phần I : [28-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Định nghĩa về nhựa dẻo, nhựa nhiệt rắn. Khối lượng phân tử, cấu trúc hóa học, quy trình sản xuất, đặc điểm, nhựa dẻo....
Giáo trình Nhập môn truyền thông đa phương tiện / Đỗ Thị Thu Hằng [28-11-2023]Trình bày những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện; sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện; yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông đa phương tiện
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lý thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền [28-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các vấn đề cơ bản về trường điện từ và các bài toán trường điện từ được giải chủ yếu bằng Symbolic Toolbox của Matlab phiên bản R2016b như: các đại lượng vô hướng và đại lượng véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường điện từ, trường điện từ tĩnh, các bài toán trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ biến thiên
Giáo trình Mạch điện tử tương tự và số / Nguyễn Hoàng Mai [28-11-2023]Trình bày một số kiến thức cơ bản về dụng cụ bán dẫn; khuyếch đại xoay chiều; khuyếch đại tín hiệu biến thiên chậm; khuyếch đại thuật toán; điều chế tín hiệu đo lường và điều khiển; khái niệm hệ thống số, đại số boolean, tối thiểu hóa hàm logic; các cổng logic và mạch logic, mạch Flip-Flop; mạch tổ hợp, mạch logic tuần tự; bộ nhớ bán dẫn; mạch dao động trong kỹ thuật điều khiển; nguồn cung cấp
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)