Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Fundamentals of Iot Communication Technologies / Rolando Herrero [26-11-2022]

This textbook explores all of the protocols and technologies essential to IoT communication mechanisms. Geared towards an upper-undergraduate or graduate level class, the book is presented from a perspective of the standard layered architecture with special focus on protocol interaction and functionality. The IoT protocols are presented and classified based on physical, link, network, transport and session/application layer functionality.
RM0376 Reference manual : Ultra low power STM32L0x2 advanced Arm® based 32-bit MCUs / STMicroelectronics [26-11-2022]This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32L0x2 microcontroller memory and peripherals. The STM32L0x2 is a line of microcontrollers with different memory sizes, packages and peripherals. For ordering information, mechanical and electrical device characteristics please refer to the corresponding datasheets. For information on the Arm® Cortex®-M0+ core, refer to the Cortex®-M0+ Technical Reference Manual. The STM32L0x2 microcontrollers include state-of-the-art patented technology.

Internet vạn vật và điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh [26-11-2022]

Bài tham luận này trình bày và thảo luận về các lĩnh vực, khuynh hướng công nghệ IoTs và điện toán đám mây để hỗ trợ xây dựng các ứng dụng và giải pháp IoTs thông minh nhằm phục vụ chương trình đột phá đô thị thông minh
Python Artificial Intelligence Projects for Beginners : Get up and running with Artificial Intelligence using 8 smart and exciting AI applications / Joshua Eckroth [26-11-2022]Artificial Intelligence (AI) is the newest technology that’s being employed among varied businesses, industries, and sectors. Python Artificial Intelligence Projects for Beginners demonstrates AI projects in Python, covering modern techniques that make up the world of Artificial Intelligence.

Computer graphics : C Version / Donald Hearn, M. Pauline Baker [26-11-2022]

This timely new version of a popular computer graphics book features the C language in programming examples to demonstrate the implementation of graphics application. These well-known authors assume no prior knowledge of computer graphics when presenting the basic principles for the design, use, and understanding of computer graphics systems. However, some knowledge of C programming is assumed as the reader learns how to use algorithms for creating and manipulating graphics displays.
Toán Logic & kỹ thuật số / Nguyễn Nam Quân [26-11-2022]Nêu các vấn đề cơ bản của toán lôgic-toán rời rạc, bản chất của đại số lôgic, đại số Boole, đạo hàm Boole để đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống số, mã dùng trong máy. Hệ thống số và mạch số, các ôtômát không có nhớ và có nhớ, các mạch điện của hệ thống số...

Thiết kế hệ thống với họ 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải [25-11-2022]

Tóm tắt cấu trúc phần cứng của các chíp họ 8051; Các thiết kế đơn giản sử dụng họ vi điều khiển, với các chương trình viết bằng hợp ngữ. Hướng dẫn người đọc các thiết kế tối ưu các hệ thống sử dụng họ vi điều khiển 8051. Mô tả chíp vi điều khiển 89C2051, AT89C51RD/ED2...
Cơ sở và ứng dụng internet of things : Thiết kế hệ thống nhúng / Phan Văn Ca, Trương Quang Phúc [25-11-2022]Trình bày sơ lược qui trình thiết kế hệ thống nhúng, kiến trúc các bộ vi xử lý họ Atmega và board, truyền thông nối tiếp, chuyển đổi tương tự sang số, hệ thống ngắt, hệ thống định thời, thông số về dòng vi điều khiển Atmel AVR và khảo sát một số thiết bị ngoại vi thường gặp. Thiết kế một số ứng dụng hệ thống nhúng sử dụng nền tảng vi xử lý ATmega

Bài giảng lý thuyết thông tin / Nguyễn Bình [25-11-2022]

Trình bày những vấn đề chung và những khái niệm cơ bản, chi tiết tín hiệu và nhiễu, cơ sở lý thuyết thông tin thống kê, cơ sở lý thuyết mã hóa...
Kiến trúc máy tính tiên tiến / Trần Công Hùng [25-11-2022]Giới thiệu chung, trình bày khối xử lý song song ở mức lệnh máy, các hạn chế khi thực hiện lệnh song song, các kiến trúc đa xử lý, các vi xử lý thực tế...