Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Unlock. Listening, Speaking & Critical Thinking / Stephanie Dimond-Bayir,... [et al] Level 2, Student's book : [28-08-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Get your students thinking critically. A six-level skills-based English course. Unlock Listening, Speaking & Critical Thinking is a six-level, research-informed, academic-light English course created to build the skills and language students need for their studies. It develops students' ability to think critically in an academic context right from the start of their language learning. Every level has 100% new, inspiring video on a range of academic topics. Critical Thinking sections develop the lower- and higher-order thinking skills required for the productive speaking task, with measureable progress. Every unit is enhanced with fully integrated, bespoke Classroom App material to extend the skills and language students are learning in the book.
Contemporary Topics 1 : 21st Century Skills for Academic Success / Helen Solorzano, Laurie Frazier ; Series Editor: Michael Rost [28-08-2023]Presenting as one-on-one academic lectures, emphasize professional applications such as software engineering, multimedia design, information technology, urban planning, and social psychology. New audio interviews with topic experts provide context for the upcoming unit lecture. Bottom-up listening and pronunciation exercises emphasize important principles and improve real-time perception. An oral presentation activity, supported by specific preparation and delivery strategies, concludes each unit and includes the opportunity for peer evaluation. Proficiency assessments composed of short academic audio lectures and multiple-choice exams simulate TOEFL-style test format for practice on high-stakes tests.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Quản lý thương mại trong tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam / Trịnh Thị Thanh Thủy,...[và những người khác] [25-08-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu một số vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với thương mại và chuyển đổi số. Nêu tình hình quản lý nhà nước đối với thương mại trong tiến trình chuyển đổi số Việt Nam. Đưa ra định hướng và giải pháp quản lý nhà nước đối với thương mại trong chuyển đổi số ở Việt Nam
Giới thiệu thị trường các nước tham gia hiệp định RCEP / Đỗ Thị Hương,...[và những người khác] [25-08-2023]Khái quát về Hiệp định RCEP. Cung cấp thông tin toàn diện về thị trường các nước ASEAN và thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo / Bộ Giáo dục và Đào tạo [25-08-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Quy định đạo đức nhà giáo
Quy định của Việt Nam về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu [25-08-2023]Trình bày khái luận quy định về giá trị hải quan; quy định về xác định trị giá hải quan và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam; quy định về kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam; quy định về xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp về giá trị hải quan và tình hình áp dụng ở Việt Nam; hoàn thiện quy định của Việt Nam về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tiếp thị 5.0 : Công nghệ vị nhân sinh = Marketing 5.0 : Technology for humanity / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan setiawan; Dịch: Nguyễn Khoa Hồng Thành [25-08-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tiếp thị 5.0 là tác phẩm mô tả một cách chi tiết, thực tế và dễ hiểu cách thay đổi cơ bản về thị trường, hoạt động kinh doanh và công nghệ đòi hỏi các doanh nghiệp phải chinh phục những thách thức mới và đầy khó khăn khi họ cố gắng đưa sản phẩm và dịch vụ tiếp cận thị trường. Các tác giả tập trung vào ý tưởng "Công nghệ vị nhân sinh" và tìm ra những phương pháp áp dụng công nghệ để nâng cao nhu cầu phi v chất của khách hàng.
Patternmaking for Menswear : Classic to contemporary / Myoungok Kim, Injoo Kim [24-08-2023]Covers may different design elements and garment types - from a sailor collar to a safari coat - including patternmaking techiques for both woven and knit fabrics...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Food Traceability and Authenticity Analytical Techniques / Didier Montet, Ramesh C. Ray [24-08-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The topics covered in this book include the history of traceability; legislations and rules; the actual traceability techniques and the potential analytical techniques for food traceability such as molecular methods (e.g. DGGE, SSCP), next generation sequencers (NGS), bio-captors, chromatographic techniques, isotopic analysis that are used for discrimination of organic food, fish, oils.
Thuế Tax 2022 : Biểu thuế xuất khẩu- Nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu / Nguyễn Viết Hùng [24-08-2023]Giới thiệu danh mục biểu thuế xuất - nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu WTO 2022, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN..
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)