Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Sổ tay Thương mại hóa + : Nâng cao tác động tích cực của nghiên cứu khoa học và công nghệ qua con đường thương mại hóa / Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung [18-03-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cuốn sách giới thiệu, quy định pháp lý liên quan, hướng dẫn các bước của tiến trình, công cụ hỗ trợ cả Thương mại hóa +
Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh tự do hoá và bảo hộ thương mại / Trịnh Thị Thanh Thủy,...[và những người khác] [18-03-2023]Tổng quan về tự do hoá thương mại, bảo hộ thương mại và xuất nhập khẩu; thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2007 - 2019 dưới tác động của tự do hoá và bảo hộ thương mại; bối cảnh và khuyến nghị đối với xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Vận hành và bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh...[và những người khác] [18-03-2023]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cuốn sách cung cấp những thông tin và kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động vận hành và bảo trì các công trình và thiết bị, từ lập kế hoạch, đến các nguyên lý làm việc, quy định trình thao tác vận hành và quy định bảo trì, an toàn lao động, cách thức xư lý các sự cố thường gặp
Hỏi đáp về phòng vệ thương mại / Phạm Châu Giang,...[và những người khác] [18-03-2023]Trình bày một số câu hỏi đáp về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng vệ thương mại theo Hiệp định Thương mại Tự do như biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ... cùng thực trạng, giải pháp tăng cường năng lực áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam trên thương trường quốc tế.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / Nguyễn Việt Anh...[và những người khác] [18-03-2023]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cuốn sách giới thiệu thu gom, xử lý và sử dụng mưa nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đắt nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại vùng khan hiếm nước sạch, quan trắc các hệ thống nước mua đã được lắp đặt khảo sát
Quy định về an toàn thông tin / Bộ Thông tin và Truyền thông [18-03-2023]Giới thiệu một số văn bản quy định về bảo đảm an toàn thông tin gồm luật, nghị định, thông tư và một số văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng chính phủ về lĩnh vực thông tin truyền thông
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình = 1973 Paris Peace Accords - A turning point towards peace / Thông tấn xã Việt Nam [18-03-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cuốn sách là nguồn tư liệu quý về một dấu mốc quan trọng trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, là tài liệu giá trị để giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Với hơn 260 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ các trung tâm lưu trữ trong nước và của Thông tấn xã Việt Nam, cùng những bức ảnh cho chính nhân chứng trực tiếp tham gia đàm phán cung cấp đã tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt, khẳng định tính chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.
Cẩm nang thông tin tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Trung Việt [18-03-2023]Cẩm nang cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; cùng những quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật trong ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020 / Bộ Công Thương [18-03-2023]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tập hợp các bài viết về hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay của ngành cơ khí, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm - công nghệ sinh học, điện tử tự động hoá, hoá chất, luyện kim - chế biến khoáng sản, năng lượng và một số lĩnh vực khác thuộc ngành Công Thương.
Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh [18-03-2023]Cuốn sách giới thiệu về một số vấn đề chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; các vấn đề cần quan tâm, lưu ý, kinh nghiệm trong tuyên tuyền về dân tộc, tôn giáo; một số thông tin tra cứu về dân tộc
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)