Duyệt theo bộ sưu tập Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập (Tất cả)
Emona FOTEx Lab Manual: Experiments in Modern Fiber Optic Communications Systems For the NI ELVIS series / Barry Duncan, Carlo Manfredini [29-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
Emona FOTEx Fiber Optics Trainer for NI ELVIS - User Manual : Hand-on experiments in modern fiber optic communications systems / Alfred Breznik, Carlo Manfredini [29-11-2023]The Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
DSP - Xử lý tín hiệu số = Digital signal processing / Nguyễn Hữu Phương, Trần Thị Huỳnh Vân [29-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu và phân tích các hệ thống xử lý tín hiệu số gồm: Biến đổi Z; hàm chuyển và ứng dụng; thiết kế lọc đệ quy và IIR; biến đổi Fourier rời rạc và biến đổi Fourier nhanh; thực hiện lọc số
Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện / Nguyễn Trọng Thắng [28-11-2023]Trình bày các kiến thức về tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 3 pha hai cấp tốc độ; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán quấn dây máy điện xoay chiều có vành góp; tính toán máy biến áp
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Mạng cảm biến và ứng dụng / Vũ Chiến Thắng [28-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng gồm; phần cứng, hệ điều hành, giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC và giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây....
Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Duy Bình, Phạm Quang Đăng, Phạm Hồng Sơn [28-11-2023]Tổng quan về hệ điều hành phân tán DCS. Phân tích cấu trúc các mạch vòng điều khiển điển hình của nhà máy nhiệt điện đốt than. Hệ DCS cho nhà máy điện đốt than
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đệm khí và ứng dụng : Sách chuyên khảo / Vũ Toàn Thắng, Tạ Thị Thúy Hương, Vũ Văn Duy, Trương Minh Đức, Nguyễn Thành Đông [28-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về đệm khí; hệ thống dẫn động sử dụng đệm khí trong máy đo toạ độ; ổ đệm khí dùng trong thiết bị đo độ tròn; ổ đệm khí dùng trong thiết bị chuẩn mômen; ổ khí quay cao tốc
Lý thuyết mạch điện : Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập / Cung Thành Long [28-11-2023]Cuốn sách này trình bày về mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập, dưới kích thích của nguồn một chiều, xoay chiều điều hòa và chu kỳ không điều hòa....
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA / Đặng Tiến Trung, Vũ Quang Hồi [28-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về hệ thống SCADA (hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Một số khái niệm về cấu trúc phần cứng, phần mềm và các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA. Cách sử dụng thiết bị Modem trong hệ thống truyền thông. Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện và giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm Điều độ điện lực Hà Nội
Tín hiệu và hệ thống / Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn [28-11-2023]Nội dung cuốn sách hòm 3 phần: Phần I - Nhập môn, Phần II - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian, Phần III - Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số...
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)