Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn thạc sĩ (Tất cả)
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce / Nguyễn Thị Kiều Trang [10-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí phù hợp với tình hình công ty hiện tại...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai / Hoàng Thị Quyên [10-11-2023]Lý luận cơ bản tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Đặng Thị Thu Hường [10-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và phương hướng giải pháp hoàn thiện về kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An / Phạm Hải Anh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bất, Phạm Thị Thùy Vân [09-11-2023]Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Hồng An. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Hồng An
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai / Nguyễn Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thắm [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trang kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai.
Kế toán doanh thu, chi phí và Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên / Lê Thị Hoài Phương; Người hướng dẫn: Đinh Thị Kim Xuyến [05-10-2023]Nghiên cứu và hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá ưu điểm, nhược điểm trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Từ đó Đề án tốt nghiệp thạc sỹ trình bày một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Emir / Hoàng Nhật Linh; Người hướng dẫn: Hoàng Thị Huyền [03-10-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Emir. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Emir
Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội / Mạc Tự Đức; Người hướng dẫn: Trần Thị Quỳnh Giang [03-10-2023]Lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các giấy trên địa bàn Hà Nội. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 / Nguyễn Hà Thúy; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Lan [03-10-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu và tiến hành phân tích BCTC của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, đánh giá những thành tự đạt được và những hạn chế còn tồn tại của công ty, có liên hệ với trung bình ngành xây dựng để cung cấp cho người đọc thấy rõ bức tranh tài chính của công ty trong bối cảnh hiện tại và có thể dự báo tài chính trong tương lai của công ty.
Kế toán doanh thu chi phí, và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội / Nguyễn Đình Hải; Người hướng dẫn: Hoàng Thu Hiền [03-10-2023]Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)