Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam / Hoàng Anh Hiếu; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà [22-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày tổng quan về hiệu quả hoạt động và huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 / Phạm Thị Hải Yến; Người hướng dẫn: Trần Thanh Phúc [22-06-2022]Trình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai / Hoàng Thị Phương Anh; Người hướng dẫn: Vũ Thành Long [22-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân / Nguyễn Trần Bảo Long; Người hướng dẫn: Đoàn Phương Ngân [22-06-2022]Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Ánh Xuân.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội / Ngô Huyền Lan; Người hướng dẫn: Vũ Thị Bích Hảo [22-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày lý luận về hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS) / Trịnh Thị Hồng Nhung; Người hướng dẫn: Phạm Đức Tài [22-06-2022]Đưa ra cơ sở lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FHS).
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Nguyễn Thị Linh; Người hướng dẫn: Phạm Thị Ngọc Mai [22-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày tổng quan về quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) / Trần Thị Nhung; Người hướng dẫn: Đoàn Thị Nguyệt [21-06-2022]Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh / Trịnh Phương Thảo; Người hướng dẫn: Đường Thị Thanh Hải [21-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Nêu rs thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.....
Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây / Lê Thị Hậu; Người hướng dẫn: Đỗ Thị Kim Thu [21-06-2022]Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)