Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Observation, theory and modeling of atmospheric variability : Selected papers of Nanjing Institute of Meteorology Alumni in commemoration of Professor Jijia Zhang / Xun Zhu...[và những người khác] [22-06-2021]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
This book contains tutorial and review articles as well as specific research letters that cover a wide range of topics: (1) dynamics of atmospheric variability from both basic theory and data analysis, (2) physical and mathematical problems in climate modeling and numerical weather prediction, (3) theories of atmospheric radiative transfer and their applications in satellite remote sensing, and (4) mathematical and statistical methods. The book can be used by undergraduates or graduate students majoring in atmospheric sciences, as an introduction to various research areas; and by researchers a.
Progress in experimental and theoretical studies of clusters. Tamotsu kondow, Fumitaka MafuneVol.13 / [22-06-2021]The cluster which is an ensemble of two thousands of atoms or molecules, has emerged as a completely new class of materials at the frontier of materials science. The frontier of cluster science extends so rapidly that the map of the science is renewed day by day. In order to provide basic knowledge and recent information on this growing field, 14 world-renowned scientists who are actively involved experimentally and theoretically in cluster science have written this book, which is concise, comprehensive, suitable for students at both the undergraduate and the graduate level, as well as people who work outside cluster science
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lepton dipole moments / B Lee Roberts, William J Marciano [22-06-2021]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
This book provides a self-contained description of the measurements of the magnetic dipole moments of the electron and muon, along with a discussion of the measurements of the fine structure constant, and the theory associated with magnetic and electric dipole moments. Also included are the searches for a permanent electric dipole moment of the electron, muon, neutron and atomic nuclei. The related topic of the transition moment for lepton flavor violating processes, such as neutrinoless muon or tauon decays, and the search for such processes are included as well. The papers, written by many of the leading authors in this field, cover both the experimental and theoretical aspects of these topics.
Micro Meso Macra: addressing complex systems couplings / Hans Liljenstrom, Uno Svedin [21-06-2021]In the domain of science concerned with systems structure and behavior, the issue of the relationship between the micro and the macro level is of key importance. This book concentrates on the interplay between these levels and has a special focus on the level "in between"--The meso level. An investigation of those links is made through a number of cases from different domains of science, including physics, chemistry, ecology, social science, economics and technology. What is evident is that there are facets regarding meso-level issues that are similar between cases, but also that the domains differ in various ways. This is particularly exemplified by the differences in perspectives from which the natural and social sciences deal with scaling issues. The various examples provided in this book mirror its overriding theme: systems complexit
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đánh giá thực trạng An toàn thực phẩm tại bếp ăn của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 2020 / Lưu Việt Hùng; Nguyễn Thị Mai Hương, Hà Thị Anh Đào [16-06-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm bếp ăn trường mầm non thực hiện tại toàn bộ 30 bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2020. Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp.
Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong sản xuất chế phẩm Chondroitin Sulfate từ sụn chân gà / Nguyễn Thị Hồi; Trương Hương Lan, Hồ Tuấn Anh [16-06-2021]Xác định loại chế phẩm enzyme phù hợp cho quá trình trích ly CS từ sụn chân gà và các điều kiện tối ưu cho quá trình trích ly CS từ sụn chân gà. Xác định phương pháp lọc dịch trích ly và những ảnh hưởng của phương pháp lọc tới hiệu suất và chất lượng dịch chiết. Lựa chọn phương pháp cô đặc, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình cô đặc dịch CS. Lựa chọn thiết bị là tủ sấy SANYO (của Nhật Bản) và các thông số sấy tối ưu nhất để thu hồi chế phẩm CS. Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cảm quan, vi sinh vật và kim loại nặng của chế phẩm CS từ sụn chân gà. Nghiên cứu thành công sản xuất chế phẩm CS quy mô phòng thí nghiệm (1kg/mẻ) từ sụn chân gà có sự hỗ trợ của enzyme Papain. Đây là xu hướng mới ở Việt Nam hứa hẹn mở ra tiềm năng sản xuất chế phẩm CS ở quy mô lớn, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng thị trường thuốc cơ xương khớp cho người cao tuổi.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu ứng dụng hộp tích hợp màng Map bảo quản quả xoài và bơ / Trần Thị Hồng Hậu; Nguyễn Thị Mai Hương, Chu Xuân Quang [16-06-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu hộp tích hợp màng MAP để bảo quản nông sản. Xác định hiệu quả bảo quản quả xoài, quả bơ của hộp tích hợp màng MAP. Xây dựng quy trình bảo quản quả xoài và quả bơ bằng hộp tích hợp màng MAP. Xác định được những biến đổi chất lượng của quả xoài và quả bơ sáp khi bảo quản bằng hộp tích hợp màng MAP để thấy được khả năng bảo quản bằng hộp, làm cơ sở đề xuất bảo quản các loại quả có giá trị xuất khẩu tại Việt Nam.
Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 / Đỗ Xuân Sơn; Đặng Thị Thanh Quyên, Vũ Phương Lan [16-06-2021]Đánh giá tình hình thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm của 22 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện, nâng cấp những cơ sở chưa đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (GMP) để đạt được tiêu chuẩn. Đồng thời đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đối với dây chuyền sản xuất Chả giò đông lạnh của nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Bắc Ninh. / Trịnh Đắc Nguyên; Đặng Thị Thanh Quyên, Từ Việt Phú [16-06-2021]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Khảo sát và đánh giá thực trạng điều kiện nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, quy trình sản xuất và quy trình vệ sinh. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, thành phẩm trước khi xây dựng ISO 22000:2018 đạt yêu cầu kĩ thuật theo quy định. Xây dựng được hệ thống tài liệu ISO 22000:2018, và đưa ra giải quyết được vấn đề gặp phải vấn đề vệ sinh, vấn đề thiết bị, vấn đề con người. Do đó đã xây dựng được quy trình giải quyết vấn đề đã khảo sát được, xây dựng bổ sung 1 số quy trình, xây dựng kế hoạch HACCP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An / Nguyễn Văn Long; Trần Mạnh Hùng [07-06-2021]Đối tượng nghiên cứu được xác định là chiến lược sản phẩm tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An. Công ty có nhiều lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh, trong bài này nội dung sẽ xoay quanh chiến lược của các sản phẩm bu lông, ốc vít và thanh ren. Đây là các sản phẩm chính của công ty. Nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty trong giai đoạn 2018-2020 tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)