Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Emona FOTEx Lab Manual: Experiments in Modern Fiber Optic Communications Systems For the NI ELVIS series / Barry Duncan, Carlo Manfredini [29-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
Emona FOTEx Fiber Optics Trainer for NI ELVIS - User Manual : Hand-on experiments in modern fiber optic communications systems / Alfred Breznik, Carlo Manfredini [29-11-2023]The Emona FOTEx add-on board and lab manual provide a complete lab program in the key concepts of the transmission and manipulation of optical signals in a modern fiber optic communication system. The add-on board is fully integrated with NI ELVIS virtual instruments and self contains all required electrical and optical components needed to perform the experiments. The initial chapters introduce NI ELVIS and FOTEx while the subsequent chapters cover digital communication topics.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
DSP - Xử lý tín hiệu số = Digital signal processing / Nguyễn Hữu Phương, Trần Thị Huỳnh Vân [29-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu và phân tích các hệ thống xử lý tín hiệu số gồm: Biến đổi Z; hàm chuyển và ứng dụng; thiết kế lọc đệ quy và IIR; biến đổi Fourier rời rạc và biến đổi Fourier nhanh; thực hiện lọc số
Giáo trình Đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành / Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy [28-11-2023]Trình bày những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường điện, cảm biến và bộ chuyển đổi; hướng dẫn từng bước thiết kế các máy đo số, các mạch điện dùng cảm biến với Arduino thông qua các bài tập thực hành cụ thể
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình mạng máy tính và truyền thông / Phan Thanh Đức, Lê Văn Hùng [28-11-2023]
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày tổng quan về mạng máy tính, các mô hình truyền thông, mạng cục bộ, các mạng diện rộng, mạng internet, an ninh mạng máy tính, công nghệ IoT
Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. Thiết kế - Gia công - Sản xuất - Bảo dưỡng khuôn mẫu / Dự án hợp tác công nghệ lõi Việt - HànPhần II : [28-11-2023]Giới thiệu về khuôn mẫu, vật liệu khuôn ép phun, chế tạo khuôn mẫu, quy trình sản xuất khuôn ép phun....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thiết kế và chế tọa khuôn phun ép nhựa. Nguyên liệu nhựa và kỹ thuật phun ép nhựa / Dự án hợp tác công nghệ lõi Việt - Hàn Phần I : [28-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Định nghĩa về nhựa dẻo, nhựa nhiệt rắn. Khối lượng phân tử, cấu trúc hóa học, quy trình sản xuất, đặc điểm, nhựa dẻo....
Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện / Nguyễn Trọng Thắng [28-11-2023]Trình bày các kiến thức về tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 3 pha hai cấp tốc độ; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán quấn dây máy điện xoay chiều có vành góp; tính toán máy biến áp
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Learning teaching : The essential guide to English language teaching / Jim Scrivener [28-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Learning Teaching has been one of the most successful guides to English since it was first published in 1994. Its no-nonsense approach has made it a superb teaching textbook for initial training courses, and also an essential handbook for practising ELT teachers. The third edition has been extensively revised and restructured to take recent developments in ELT into account and now includes a DVD featuring a full lesson being taught as well as demonstrations of practical teaching techniques.
Mạng cảm biến và ứng dụng / Vũ Chiến Thắng [28-11-2023]Giới thiệu về mạng cảm biến không dây và các ứng dụng gồm; phần cứng, hệ điều hành, giao thức tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC và giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây....
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)