Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện / Nguyễn Trọng Thắng [28-11-2023]
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các kiến thức về tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 3 pha hai cấp tốc độ; tính toán quấn dây máy điện không đồng bộ 1 pha; tính toán thay đổi tham số dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha; tính toán quấn dây máy điện xoay chiều có vành góp; tính toán máy biến áp
Learning teaching : The essential guide to English language teaching / Jim Scrivener [28-11-2023]Learning Teaching has been one of the most successful guides to English since it was first published in 1994. Its no-nonsense approach has made it a superb teaching textbook for initial training courses, and also an essential handbook for practising ELT teachers. The third edition has been extensively revised and restructured to take recent developments in ELT into account and now includes a DVD featuring a full lesson being taught as well as demonstrations of practical teaching techniques.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tài liệu học tập Bảo hiểm xã hội / Đặng Hương Giang, Trần Thị Ngọc Anh [27-11-2023]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội Khái niệm, chức năng, các chính sách của an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội. Phân biệt được bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội
Tài liệu học tập An sinh xã hội / Ngô Hoài Nam, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Thị Quỳnh Trang [27-11-2023]Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội như: khái niệm, bản chất và chức năng của an sinh xã hội, vai trò của an sinh xã hội trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay. Phương pháp tiếp cận xây dựng chính sách an sinh xã hội. Giới thiệu nội dung các chính sách và chương trình trong hệ thống an sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo,ưu đãi xã hội, chính sách việc làm, và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội khác
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce / Nguyễn Thị Kiều Trang [10-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí phù hợp với tình hình công ty hiện tại...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai / Hoàng Thị Quyên [10-11-2023]Lý luận cơ bản tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty điện lực Hoàng Mai...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng / Đặng Thị Thu Hường [10-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và phương hướng giải pháp hoàn thiện về kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hồng An / Phạm Hải Anh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bất, Phạm Thị Thùy Vân [09-11-2023]Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Hồng An. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Hồng An
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai / Nguyễn Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thắm [09-11-2023]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trang kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ thuật in lưới Thìn Oai.
Tài liệu học tập Truyền thông marketing tích hợp / Nông Mai Thanh, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Giang [19-10-2023]Khái quát về truyền thông marketing tích hợp. Quá trình truyền thông và lập kế hoạch truyền thông marketing.Xác định mục tiêu truyền thông marketing và phát triển chiến lược sáng tạo. Quản trị hoạt động quảng cáo. Quản trị hoạt động xúc tiến bán. Quản trị hoạt động quan hệ công chúng. Bán hàng cá nhân. Quản trị hoạt động marketing trực tiếp và truyền thông trực tuyến. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)