Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Quản trị kinh doanh lữ hành / Lê Kim Anh, Trần Tuệ An [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; trình bày các khái niệm về thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh lữ hành; quản trị tiêu thụ sản phẩm lữ hành; quản trị chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
Bài giảng thiết kế dây chuyền nhuộm / Đào Anh Tuấn [24-11-2022]Trình bày các vấn đề về thiết kế dây chuyền nhuộm, phương hướng triển khai và nội dung thiết kế kỹ thuật, lựa chọn công nghệ và thiết bị, tính toán nguyên nhiên vạt liệu và tiêu hao vật tư hóa chất....
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp / Lê Nữ Diễm Hương, …[và những người khác] [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Thị Trường Hân, …[và những người khác] [24-11-2022]Giới thiệu các kỹ năng giao tiếp - kim chỉ nam giúp bạn thành công trong công việc và cuộc sống: lắng nghe đúng cách; đàm phán hiệu quả,từ chối không mất lòng; cải thiện mối quan hệ; những đòn tâm lý trong thuyết phục; nói để được tôn trọng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thực hành nghề nghiệp / Đoàn Đức Lương [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về giáo dục thực hành luật; kỹ năng tra cứu văn bản pháp luật; kỹ năng soạn thảo một số thư tín dụng thông thường; kỹ năng tư vấn pháp luật; phương thức lắng nghe chủ động; các bước phỏng vấn một khách hàng; thiết lập quan hệ cộng đồng và các quy trình soạn bài giảng dạy pháp luật cộng đồng
Giáo trình bảo hiểm xã hội / Hoàng Mạnh Cừ, Đoàn Thị Thu Hương [24-11-2022]Những kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội, hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội, tài chính bảo hiểm xã hội, quản lí nhà nước về bảo hiểm xã hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thị trường tài chính / Hoàng Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Lê [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về thị trường tài chính; thị trường tiền tệ; thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán sơ cấp; thị trường chứng khoán thứ cấp; thị trường ngoại hối; phân tích và đầu tư chứng khoán
Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Bá Tường [24-11-2022]Trình bày về mạng máy tính, cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ vấn tin SQL, các phương pháp phân tán dữ liệu, kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa và xử lý vấn tin...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Basic principles of textile coloration / Arthur D. Broadbent [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
An introduction to textiles, dyes and dyeing, Auxiliary chemicals for wet processing and dyeing...
Physical testing of textiles / B. P. Saville [24-11-2022]
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)