Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Tiến Đạt / Bùi Như Quỳnh; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thùy Vân [14-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Tiến Đạt. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Tiến Đạt.
Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt / Đào Thị Giang; Người hướng dẫn: Nguyễn Ánh Hồng [14-06-2022]Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả của công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà hỗn hợp ( 18 tầng) / Nguyễn Văn Sự, NguyễnThùy Dung [14-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về công trình thiết kế, tính toán phụ tải điện, lựa chọn kiểm tra thiết bị bảo vệ dây dẫn và phương án cung cấp điện.
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát mô hình cầu trục 2620 sử dụng PLC S7-1200 / Võ Văn Thọ; Lê thị Hoàn [14-06-2022]Tổng quan về cầu trục, những thiết kế tính toán mô hình cầu trục trong phân xưởng cơ khí.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát mô hình máy doa 2620 sử dụng PLC S7-1200 / Mai Văn Long; Đinh Thị Hằng [14-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về máy doa, những thiết kế tính toán mô hình mạch điện điều khiển hệ thống truyền động chính và truyền động ăn dao máy doa.
Nghiên cứu hệ truyền động điện một chiều trên cơ sở Labview (máy khoan) / Vũ Văn Trình; Trần Đức Chuyển [14-06-2022]Tổng quan về hệ điều khiển động cơ điều khiển một chiều, cụ thể là máy khoan. Lập trình trong một môi trường Labview...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu hệ truyền động điện một chiều trên cơ sở Labview (máy mài) / Trịnh Thị Hiền Hậu; Trần Đức Chuyển [14-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về hệ điều khiển động cơ điều khiển một chiều, cụ thể là máy mài. Lập trình trong một môi trường Labview...
Nghiên cứu điều khiển không cảm biến cho động cơ PMSM trong toàn dải tốc độ (máy CNC) / Nguyễn Văn Thắng; Trần Đức Chuyển [14-06-2022]Tổng quan về cở lý thuyết điều khiển, điều khiển ận tốc PMSM không cảm biến và phương pháp điều khiển được đề xuất trong luận văn.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu điều khiển không cảm biến cho động cơ PMSM trong toàn dải tốc độ (ô tô điện). / Hoàng Giang Long; Trần Đức Chuyển [14-06-2022]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tổng quan về cơ sở lý thuyết hệ truyền động điện sử dụng động cơ PMSM - ô tô điện và các phương trình toán học của PMSM.
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Legohouse / Lê Thị Trang; Người hướng dẫn: Hoàng Thị Phương Lan [14-06-2022]Tổng quan về công ty cổ phần Legohouse. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Legohouse.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)