DDC 658.8
DDC
Nhan đề Tài liệu học tập marketing căn bản / Nguyễn Thị Minh Hương,... [ và những người khác]
Nhan đề Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2019
Thông tin xuất bản [k.đ][k.nh.x.b]
Mô tả vật lý 182 tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Marketing căn bản
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hương
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Nguyên, Thị Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Nông, Mai Thanh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00111356
0022
004D5FAC08D-3AD8-4E9E-AF3C-A3DE81FF50C8
005202008031424
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200803142431|bptthu87|c20200730155801|dptthu87|y20191001124041|ztvdien
041 |avie
041|avm
082 |a658.8
082|bT1311L
245 |aTài liệu học tập marketing căn bản / |cNguyễn Thị Minh Hương,... [ và những người khác]
245|bLưu hành nội bộ
260 |c2019
260|a[k.đ]|b[k.nh.x.b]
300 |a182 tr. ; |ccm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
653|aMarketing căn bản
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
700|aNguyễn, Thị Trang
700|aNguyễn, Thị Minh Hương
700|aĐỗ, Thị Thu Hương
700|aNguyên, Thị Minh Nguyệt
700|aNông, Mai Thanh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào