• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 339 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô /

DDC 339
Tác giả CN Phương, Mai Anh
Nhan đề Tài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô / Phương Mai Anh...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
Mô tả vật lý 101 tr. ; 30 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Bài tập kinh tế vĩ mô
Từ khóa tự do Hệ thống câu hỏi
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành Du lịch và khách sạn
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Anh
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn,Kim liên
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00112170
0022
00474E1C563-D81E-4B8B-8225-5BE701BE505E
005202204051354
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20220405135441|bptthu87|c20210521112613|dbtthang|y20191217175000|ztvdien
041 |avie
044|avm
082 |a339|bT1311L
100|aPhương, Mai Anh|cChủ biên
245 |aTài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô / |cPhương Mai Anh...[và những người khác]
260|a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2019
300 |a101 tr. ; |c30 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
653|aBài tập kinh tế vĩ mô
653|aHệ thống câu hỏi
690|aDu lịch và khách sạn
691|aDu lịch và khách sạn
700|aLê, Kim Anh
700|aLê, Thị Vân Anh
700|aNguyễn,Kim liên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào