• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 338.5
    Nhan đề: Tài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vi mô /

DDC 338.5
DDC
Nhan đề Tài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vi mô / Phạm Thị Thu Hà,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản 2019
Thông tin xuất bản [k.đ][k.nh.x.b]
Mô tả vật lý 103 tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Hệ thống câu hỏi
Từ khóa tự do Bài tập kinh tế vi mô
Khoa Kinh tế cơ sở
Ngành Kinh tế cơ sở
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Khánh
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Tú
Địa chỉ Thư viện ĐHKTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00112171
0022
004ED6C2CD3-B88B-4311-818F-1659F95C60CD
005202012101545
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201210154534|btvdien|c20201210154513|dtvdien|y20191217175135|ztvdien
041 |avie
044|avm
082 |a338.5
082|bT1311L
245 |aTài liệu học tập hệ thống câu hỏi và bài tập kinh tế vi mô / |cPhạm Thị Thu Hà,...[và những người khác]
260 |c2019
260|a[k.đ]|b[k.nh.x.b]
300 |a103 tr. ; |ccm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
653|aHệ thống câu hỏi
653|aBài tập kinh tế vi mô
690|aKinh tế cơ sở
691|aKinh tế cơ sở
700|aTrần, Thị Thu Huyền
700|aPhạm, Thị Thu Hà
700|aPhạm, Quang Khánh
700|aTrần, Ngọc Tú
852|aThư viện ĐHKTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào