DDC 664
DDC
Nhan đề Công nghệ bảo quản lương thực / Mai Lề,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý 202 tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Bách Khoa HN
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Bảo quản lương thực
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Bùi, Đức Hợi
Tác giả(bs) CN Lương, Hồng Nga
Tác giả(bs) CN Mai, Lê
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00112252
0025
004E8B8D11F-6C24-4424-A97F-725FE18C3D64
005202008031635
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200803163547|bptthu87|c20200730182254|dtvdien|y20191220110223|ztvdien
041 |avie
044|avm
082 |a664
082|bM28L
245 |aCông nghệ bảo quản lương thực / |cMai Lề,...[và những người khác]
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2015
300 |a202 tr. ; |ccm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Bách Khoa HN
653|aCông nghệ
653|aBảo quản lương thực
690|aCông nghệ thực phẩm
691|aCông nghệ thực phẩm
700|aPhạm, Văn Hùng
700|aBùi, Đức Hợi
700|aLương, Hồng Nga
700|aMai, Lê
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào