• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004.22 N4994H
    Nhan đề: Tài liệu học tập kiến trúc máy tính :

DDC 004.22
Tác giả CN Nguyễn, Thu Hiền
Nhan đề Tài liệu học tập kiến trúc máy tính : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thu Hiền, Trần Thanh Đại
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
Mô tả vật lý 180 tr. ; 21cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Kiến trúc
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Đại
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000ndm#a2200000ui#4500
00112427
0022
004561B586C-8112-407F-939F-9C6BC44791BF
005202008040902
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200804090217|bdtvhoai|c20200731143805|dpdchien|y20200227164249|zptthu87
041 |avie
044 |avm
082 |a004.22|bN4994H
100 |aNguyễn, Thu Hiền
245 |aTài liệu học tập kiến trúc máy tính : |bLưu hành nội bộ / |cNguyễn Thu Hiền, Trần Thanh Đại
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2019
300 |a180 tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653 |aMáy tính
653 |aKiến trúc
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
700 |aTrần, Thanh Đại
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào