• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 339 L46A
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế vĩ mô /

DDC 339
Tác giả CN Lê, Kim Anh
Nhan đề Giáo trình kinh tế vĩ mô / Lê Kim Anh, Nguyễn Hương Liên
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 248 tr. ; 24 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
Tóm tắt Các lý thuyết về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu đo lường sản lượng và giá cả tiền tệ, ngân hàng giá cả và lãi suất, năng suất, tiền lương, nhân dung và thất nghiệp
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành Du lịch và khách sạn
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(10): 000023136-44, 000023146
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(11): 000006090, 000023145, 000023147-55
00000000nam a2200000 a 4500
00115015
0024
0045F5E6F7E-21D3-44D1-946C-0B667DE6EFFA
005202204051405
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c66700
039|a20220405140547|bptthu87|c20201023085343|dptthu87|y20200804141034|zpdchien
082|a339|bL46A
100|aLê, Kim Anh
245|aGiáo trình kinh tế vĩ mô / |cLê Kim Anh, Nguyễn Hương Liên
260|aH. : |bLao động, |c2016
300|a248 tr. ; |c24 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN
520|aCác lý thuyết về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu đo lường sản lượng và giá cả tiền tệ, ngân hàng giá cả và lãi suất, năng suất, tiền lương, nhân dung và thất nghiệp
653|aKinh tế vĩ mô
690|aDu lịch và khách sạn
691|aDu lịch và khách sạn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(10): 000023136-44, 000023146
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(11): 000006090, 000023145, 000023147-55
890|a21|b15|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000023136 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 2
2 000023137 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 3 Hạn trả:29-04-2021
3 000023138 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 4 Hạn trả:27-05-2021
4 000023139 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 5
5 000023140 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 6
6 000023141 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 7
7 000023142 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 8
8 000023143 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 9
9 000023144 Kho Mở - Lĩnh Nam 339 L46A Giáo trình 10
10 000023145 Kho Mở - Nam Định 339 L46A Giáo trình 11