• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.317 T685M
    Nhan đề: Giáo trình điện tử công suất /

DDC 621.317
Tác giả CN Trần, Trọng Minh
Nhan đề Giáo trình điện tử công suất / Trần Trọng Minh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 203 tr. ; 24 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Vụ trung học chuyên nghiệp dạy nghề
Tóm tắt Giới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn công suất và ứng dụng. Các phần tử bán dẫn công suất và chỉnh lưu. Chuyển mạch và nghịch lưu phụ thuộc. Hướng dẫn thiết kế các bộ chỉnh lưu. Các bộ biến đổi xung quanh áp xoay chiều và một chiều. Nghịch lưu độc lập và nghịch lưu cộng hưởng. Các bộ biến tần và hệ thống điều khiển các bộ biến đổi.
Đối tượng sử dụng Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghịêp
Từ khóa tự do Điện tử công suất
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(10): 000014406-13, 000015731, 000017848
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(4): 000007135-8
00000000nam a2200000 a 4500
00115161
0024
004C483E1BF-15CD-447B-84F2-C23930594FAF
005202009041902
008 2006 vm| vie
0091 0
020|c16700
039|a20200905090231|bpdchien|c20200825102217|dthyen|y20200804141051|zpdchien
082|a621.317|bT685M
100|aTrần, Trọng Minh
245|aGiáo trình điện tử công suất / |cTrần Trọng Minh
260|aH. : |bGiáo dục, |c2006
300|a203 tr. ; |c24 cm
500|aĐTTS ghi: Vụ trung học chuyên nghiệp dạy nghề
520|aGiới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn công suất và ứng dụng. Các phần tử bán dẫn công suất và chỉnh lưu. Chuyển mạch và nghịch lưu phụ thuộc. Hướng dẫn thiết kế các bộ chỉnh lưu. Các bộ biến đổi xung quanh áp xoay chiều và một chiều. Nghịch lưu độc lập và nghịch lưu cộng hưởng. Các bộ biến tần và hệ thống điều khiển các bộ biến đổi.
521|aSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghịêp
653|aĐiện tử công suất
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(10): 000014406-13, 000015731, 000017848
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(4): 000007135-8
890|a14|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000015731 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 13
2 000007135 Kho Mở - Nam Định 621.317 T685M Giáo trình 1
3 000007136 Kho Mở - Nam Định 621.317 T685M Giáo trình 2
4 000007137 Kho Mở - Nam Định 621.317 T685M Giáo trình 3
5 000007138 Kho Mở - Nam Định 621.317 T685M Giáo trình 4
6 000017848 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 14 Hạn trả:13-10-2022
7 000014406 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 5
8 000014407 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 6 Hạn trả:13-10-2022
9 000014408 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 7 Hạn trả:13-10-2022
10 000014409 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.317 T685M Giáo trình 8