• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.11 N4944H
    Nhan đề: Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp /

DDC 658.11
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Huyền
Nhan đề Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Huyền
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 294 tr. ; 21 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH KT quốc dân
Tóm tắt Trình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh;chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ;hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh;lập kế hoạch kinh doanh;triển khai việc tạo lập doanh nghiệp;đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới..
Từ khóa tự do  Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000003377, 000012237
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000004532-3
00000000nam a2200000 a 4500
00115290
0024
0047A835C9C-3695-4137-9DA0-D48279426C0F
005202009101646
008 2011 vm| vie
0091 0
020|c59000
039|a20200910164611|btvdien|c20200819155543|dpdchien|y20200804141105|zpdchien
082|a658.11|bN4944H
100|aNguyễn, Ngọc Huyền
245|aGiáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp / |cNguyễn Ngọc Huyền
250|aTái bản lần thứ 1
260|aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2011
300|a294 tr. ; |c21 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH KT quốc dân
520|aTrình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh;chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ;hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh;lập kế hoạch kinh doanh;triển khai việc tạo lập doanh nghiệp;đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới..
653|a Doanh nghiệp
653|aKinh doanh
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000003377, 000012237
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000004532-3
890|a4|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000003377 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.11 G3489T Giáo trình 1
2 000004532 Kho Mở - Nam Định 658.11 N4944H Giáo trình 2
3 000004533 Kho Mở - Nam Định 658.11 N4944H Giáo trình 3
4 000012237 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.11 N4944H Giáo trình 4 Hạn trả:25-07-2022