DDC 005.13
Tác giả CN Phạm, Văn Ất
Nhan đề C++ và lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 636 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày các khái niệm của lập trình hướng đối tượng cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như: đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử, cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do C++
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(6): 000016545-6, 000017047, 000017209-10, 000017283
00000000nam a2200000 a 4500
00117253
0025
004AF8E8A63-4D26-4FDB-9180-DE4CF63EED72
005202008241919
008 2000 vm| vie
0091 0
020|c48000
039|a20200825091958|bptthu87|c20200822113017|dntha|y20200804231811|zpdchien
082|a005.13|bP491A
100|aPhạm, Văn Ất
245|aC++ và lập trình hướng đối tượng / |cPhạm Văn Ất
260|aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2000
300|a636 tr. ; |c21 cm
520|aTrình bày các khái niệm của lập trình hướng đối tượng cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như: đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử, cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C
653|aLập trình
653|aC++
690|aCông nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(6): 000016545-6, 000017047, 000017209-10, 000017283
890|a6|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000017047 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000017283 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2 Hạn trả:07-10-2022
3 000017209 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000017210 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4 Hạn trả:17-10-2022
5 000016545 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5 Hạn trả:14-10-2022
6 000016546 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.13 P491A Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6 Hạn trả:24-10-2022